'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 2)

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 2)

Kết quả bước đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của Trà Vinh

Kết quả bước đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của Trà Vinh

Tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Trung ương: Nên có cơ chế đặc thù để Tòa án thực thi nhiệm vụ

Tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Trung ương: Nên có cơ chế đặc thù để Tòa án thực thi nhiệm vụ

Nói thật, giảm biên chế toàn diện hưu sớm khó loại người 'ngồi chơi xơi nước'

Nói thật, giảm biên chế toàn diện hưu sớm khó loại người 'ngồi chơi xơi nước'

Chỉ đạo nổi bật: Siết quản lý hoạt động thanh toán qua POS, ví điện tử

Chỉ đạo nổi bật: Siết quản lý hoạt động thanh toán qua POS, ví điện tử

Thêm nhiều người trong diện tinh giản biên chế

Thêm nhiều người trong diện tinh giản biên chế

Gỡ bất cập biên chế hành chính cho TPHCM

Gỡ bất cập biên chế hành chính cho TPHCM

Đà Nẵng: Tinh giảm 1.798 biên chế trong năm 2017

Đà Nẵng: Tinh giảm 1.798 biên chế trong năm 2017

Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy 'càng giảm lại càng phình'

Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy 'càng giảm lại càng phình'

Treo thưởng nghỉ việc sớm có thu hút được nhân tài?

Treo thưởng nghỉ việc sớm có thu hút được nhân tài?

Nghệ An thực hiện tinh gọn biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị

Nghệ An thực hiện tinh gọn biên chế, giảm đầu mối các cơ quan, đơn vị

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ yếu tố 'chạy việc'

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ Nội vụ đề nghị làm rõ yếu tố 'chạy việc'

TP.HCM: Chi tăng thêm thu nhập cần gắn với tinh giản biên chế

TP.HCM: Chi tăng thêm thu nhập cần gắn với tinh giản biên chế

Tinh giản biên chế tại Cần Thơ: Đến năm 2021 cần giảm 2.529 chỉ tiêu, mới giảm được 92 người!

Tinh giản biên chế tại Cần Thơ: Đến năm 2021 cần giảm 2.529 chỉ tiêu, mới giảm được 92 người!