Agribank thu hồi 60.000 tỷ đồng nợ xấu

Agribank thu hồi 60.000 tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng ráo riết xử lý nợ để thêm dư địa cho vay

Ngân hàng ráo riết xử lý nợ để thêm dư địa cho vay

Kiến nghị xử lý vay nợ của ngư dân theo nghị định 67

Kiến nghị xử lý vay nợ của ngư dân theo nghị định 67

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 42

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 42

Slide - Điểm tin thị trường: VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng

Slide - Điểm tin thị trường: VAMC đấu giá hai khoản nợ xấu gần 300 tỷ đồng

Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu còn 3% tổng dư nợ

Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu còn 3% tổng dư nợ

Sốt ruột với 'chợ' nợ xấu

Sốt ruột với 'chợ' nợ xấu

Nợ xấu trở lại?

Nợ xấu trở lại?

Tháo gỡ, đẩy lùi nợ xấu cho nền kinh tế

Tháo gỡ, đẩy lùi nợ xấu cho nền kinh tế

'Cục máu đông' nợ xấu dần tan

'Cục máu đông' nợ xấu dần tan

Hàng loạt khoản nợ xấu được đấu giá

Hàng loạt khoản nợ xấu được đấu giá

Nợ xấu nhà băng nhỏ: Những gam màu đối lập

Nợ xấu nhà băng nhỏ: Những gam màu đối lập

Quyết định lịch sử: 1 tháng xử lý 10 ngàn tỷ, 1 năm xoay chuyển tình thế

Quyết định lịch sử: 1 tháng xử lý 10 ngàn tỷ, 1 năm xoay chuyển tình thế

Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải 'đũa thần'

Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng: Cơ chế mới không phải 'đũa thần'

Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu: Nhà quản lý 'xốc' lại tinh thần

Tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu: Nhà quản lý 'xốc' lại tinh thần

Tỷ lệ nợ xấu của PGBank vọt lên 9,41% nếu tính cả nợ xấu tại VAMC

Tỷ lệ nợ xấu của PGBank vọt lên 9,41% nếu tính cả nợ xấu tại VAMC

Ngân hàng VietinBank chính thức không còn nợ xấu tại VAMC

Ngân hàng VietinBank chính thức không còn nợ xấu tại VAMC

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 29/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 29/08/2018

VAMC: Vốn 2 ngàn tỷ đồng, cần mua gần 4 ngàn tỷ đồng nợ xấu

VAMC: Vốn 2 ngàn tỷ đồng, cần mua gần 4 ngàn tỷ đồng nợ xấu

Xử lý nợ xấu: Nhiệm vụ còn nặng nề

Xử lý nợ xấu: Nhiệm vụ còn nặng nề

Giải quyết nợ xấu: Vừa làm, vừa gỡ

Giải quyết nợ xấu: Vừa làm, vừa gỡ

Nợ xấu ngân hàng vẫn chưa bớt xấu

Nợ xấu ngân hàng vẫn chưa bớt xấu

Dọn dẹp 786.000 tỉ đồng 'cục máu đông' nợ xấu

Dọn dẹp 786.000 tỉ đồng 'cục máu đông' nợ xấu

Tăng tốc xử lý nợ xấu

Tăng tốc xử lý nợ xấu

Nợ xấu đang ở mức 6,67% với 468 nghìn tỷ đồng

Nợ xấu đang ở mức 6,67% với 468 nghìn tỷ đồng

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 28/08/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 28/08/2018

Sau 1 năm, gần 140 nghìn tỉ đồng nợ xấu đã được xử lý

Sau 1 năm, gần 140 nghìn tỉ đồng nợ xấu đã được xử lý

Ngân hàng xử lý gần 440 tỷ đồng nợ xấu mỗi ngày

Ngân hàng xử lý gần 440 tỷ đồng nợ xấu mỗi ngày

1 năm triển khai Nghị quyết 42: Đã xử lý 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu

1 năm triển khai Nghị quyết 42: Đã xử lý 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu