Nhật Bản có thể cho phép lao động nước ngoài cư trú dài hạn

Nhật Bản có thể cho phép lao động nước ngoài cư trú dài hạn

Mặt trái đau lòng đằng sau sự phát triển bùng nổ của kinh tế Trung Quốc

Mặt trái đau lòng đằng sau sự phát triển bùng nổ của kinh tế Trung Quốc

Hải Dương giải quyết việc làm mới cho 26.300 lao động

Hải Dương giải quyết việc làm mới cho 26.300 lao động

Nhiều cơ hội việc làm khi lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước

Nhiều cơ hội việc làm khi lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước

Quảng Trị: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho hơn 9.600 lượt người lao động

Quảng Trị: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho hơn 9.600 lượt người lao động

Những nơi trả lương hậu hĩnh nhất thế giới cho lao động nước ngoài

Những nơi trả lương hậu hĩnh nhất thế giới cho lao động nước ngoài

Lao động IM Japan và EPS về nước tìm việc ở đâu?

Lao động IM Japan và EPS về nước tìm việc ở đâu?

10 nơi trả lương cho lao động nước ngoài cao nhất thế giới

Không có chuyện 'bịa' chỉ tiêu để làm đẹp báo cáo

Không có chuyện 'bịa' chỉ tiêu để làm đẹp báo cáo

Ở đâu trả lương hậu hĩnh nhất cho lao động nước ngoài?

Ở đâu trả lương hậu hĩnh nhất cho lao động nước ngoài?

Quảng Ngãi: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 32 ngàn lao động

Quảng Ngãi: 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 32 ngàn lao động

Vỡ mộng xuất khẩu lao động vì... tin nhầm chỗ

Vỡ mộng xuất khẩu lao động vì... tin nhầm chỗ

Không đưa lao động đi nước ngoài bằng mọi giá

Không đưa lao động đi nước ngoài bằng mọi giá

Không 'bịa' số liệu về tỷ lệ lao động qua đào tạo

Không 'bịa' số liệu về tỷ lệ lao động qua đào tạo

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: 'Bộ không tự nghĩ ra được'

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: 'Bộ không tự nghĩ ra được'

Thách thức từ chỉ tiêu lao động

Thách thức từ chỉ tiêu lao động

Lao động phổ thông 'đắt hàng' những tháng cuối năm

Lao động phổ thông 'đắt hàng' những tháng cuối năm

Lao động qua đào tạo tại Việt Nam có thống kê chính xác?

Lao động qua đào tạo tại Việt Nam có thống kê chính xác?

Hiểu về chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động việc làm

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Thỏa ước lao động tập thể: Nâng cao hiệu quả thương lượng

Thỏa ước lao động tập thể: Nâng cao hiệu quả thương lượng

Để lao động xuất khẩu không bỏ trốn

Để lao động xuất khẩu không bỏ trốn

Nhiều tác động với lao động nữ trong kỷ nguyên số

Nhiều tác động với lao động nữ trong kỷ nguyên số

Khatoco - 35 năm và những bước phát triển đột phá

Khatoco - 35 năm và những bước phát triển đột phá

Tuyệt đối không tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo kiểu 'đánh trống ghi tên'

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã hết sứ mệnh lịch sử

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo đã hết sứ mệnh lịch sử

9 tháng: 48,5 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 535,7 nghìn người

9 tháng: 48,5 triệu người trong độ tuổi lao động, tăng 535,7 nghìn người

Trước làn sóng công nghiệp mới: Thay đổi để thích ứng

Trước làn sóng công nghiệp mới: Thay đổi để thích ứng

Thêm cơ hội cho người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng

Thêm cơ hội cho người lao động tiếp cận nhà tuyển dụng

Gần 1.000 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Gần 1.000 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Hơn 700 cơ hội việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan

Hơn 700 cơ hội việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan