Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

HĐND huyện Hà Trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

HĐND huyện Hà Trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : DỰ ÁN THÉP CÀ NÁ TẠI NINH THUẬN: CẦN PHẢI XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ LẠI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : DỰ ÁN THÉP CÀ NÁ TẠI NINH THUẬN: CẦN PHẢI XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ LẠI MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 15/09/2018- CẦN THAY ĐỔI TỶ LỆ HỌC SINH THEO HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC NGHỀ

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 15/09/2018- CẦN THAY ĐỔI TỶ LỆ HỌC SINH THEO HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC NGHỀ

Để đại biểu được phát biểu, tăng thời gian cũng không sao!

Để đại biểu được phát biểu, tăng thời gian cũng không sao!

Nâng cao kỹ năng hoạt động truyền thông cho đại biểu dân cử

Nâng cao kỹ năng hoạt động truyền thông cho đại biểu dân cử

Đbqh Nguyễn Tạo - lâm đồng: cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường

Đbqh Nguyễn Tạo - lâm đồng: cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường

Đbqh Nguyễn Thanh xuân: cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực

Đbqh Nguyễn Thanh xuân: cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực

'Người dân đang theo dõi và kỳ vọng vào cái tâm của HĐND TP Đà Nẵng'

'Người dân đang theo dõi và kỳ vọng vào cái tâm của HĐND TP Đà Nẵng'

Ông Đặng Việt Dũng được tái bổ nhiệm chức Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

Ông Đặng Việt Dũng được tái bổ nhiệm chức Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hà Nội: Đổi mới, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô

HĐND Hà Nội áp dụng phương thức chất vấn 'hỏi nhanh - đáp gọn'

HĐND Hà Nội áp dụng phương thức chất vấn 'hỏi nhanh - đáp gọn'

Bốn nhóm vấn đề lớn sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Bốn nhóm vấn đề lớn sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5

Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5