Trưng bày chuyên đề 'Bí mật đại dương': 'Kho báu' trong những con tàu cổ

Trưng bày chuyên đề 'Bí mật đại dương': 'Kho báu' trong những con tàu cổ

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận gần 100 hiện vật

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nhận gần 100 hiện vật

Chung tay xây dựng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chung tay xây dựng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

'Nét đẹp gốm xưa'

'Nét đẹp gốm xưa'

Hơn 100 hiện vật được trưng bày tại triển lãm 'Nét đẹp gốm xưa'

Hơn 100 hiện vật được trưng bày tại triển lãm 'Nét đẹp gốm xưa'

Tổng thống Ấn Độ thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Tổng thống Ấn Độ thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận gần 1.000 hiện vật, tư liệu

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận gần 1.000 hiện vật, tư liệu

Tiếp nhận gần một nghìn hiện vật báo chí khu vực Nam Sông Hậu

Tiếp nhận gần một nghìn hiện vật báo chí khu vực Nam Sông Hậu

Hà Nam: Phát hiện nhiều hiện vật cổ thời Trần tại chùa Phi Lai

Hà Nam: Phát hiện nhiều hiện vật cổ thời Trần tại chùa Phi Lai

Ngày hoạt động đáng nhớ của 65 sinh viên về dự 'Nâng bước thủ khoa'

200 hiện vật, hình ảnh tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

200 hiện vật, hình ảnh tại triển lãm 'Hồi sinh những vùng đất chết'

Những kỷ niệm về Bác là hành trang mang theo suốt cuộc đời

Những kỷ niệm về Bác là hành trang mang theo suốt cuộc đời

'Bệnh viện'giúp hồi sinh những báu vật tâm linh

'Bệnh viện'giúp hồi sinh những báu vật tâm linh

Lấy đâu ra

Khánh thành phòng trưng bày chân dung Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Đà Nẵng: Đề nghị xét công nhận hiện vật Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia

Đà Nẵng: Đề nghị xét công nhận hiện vật Đài thờ Đồng Dương 22.24 là bảo vật quốc gia

Cần sớm có 'bệnh viện' cho cổ vật

Cần sớm có 'bệnh viện' cho cổ vật

Gian nan bảo quản hiện vật Bảo tàng

Gian nan bảo quản hiện vật Bảo tàng

Trưng bày tư liệu, hiện vật, cổ vật Đông Sơn

Trưng bày tư liệu, hiện vật, cổ vật Đông Sơn

Đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng Tu sĩ Chămpa và Bộ sưu tập Bình gốm Long Thạch

Đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng Tu sĩ Chămpa và Bộ sưu tập Bình gốm Long Thạch

Sống lại không khí hào hùng ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954

Sống lại không khí hào hùng ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hàng chục hiện vật quý

Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận hàng chục hiện vật quý

Di sản cách mạng giữa lòng thành phố

Di sản cách mạng giữa lòng thành phố

Nhiều hiện vật gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô lần đầu được trưng bày

Nhiều hiện vật gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô lần đầu được trưng bày

Phố nghề Thăng Long xưa đến Bảo tàng Hà Nội

Phố nghề Thăng Long xưa đến Bảo tàng Hà Nội

Cùng 'kể chuyện' lịch sử, văn hóa Hà Nội

Cùng 'kể chuyện' lịch sử, văn hóa Hà Nội

Đào được hiện vật là biểu tượng Yoni của văn hóa Chăm

Đào được hiện vật là biểu tượng Yoni của văn hóa Chăm