Đào được hiện vật là biểu tượng Yoni của văn hóa Chăm

Đào được hiện vật là biểu tượng Yoni của văn hóa Chăm

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận gần 1.000 hiện vật quý

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận gần 1.000 hiện vật quý

Bảo tàng Hà Nội: Kho tư liệu quý của Thủ đô

Bảo tàng Hà Nội: Kho tư liệu quý của Thủ đô

Hà Tĩnh sưu tầm, bổ sung gần 300 hiện vật lịch sử, văn hóa

Hà Tĩnh sưu tầm, bổ sung gần 300 hiện vật lịch sử, văn hóa

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1000 hiện vật quý

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1000 hiện vật quý

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1.000 tư liệu, hiện vật được hiến tặng

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hơn 1.000 tư liệu, hiện vật được hiến tặng

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận nhiều hiện vật có giá trị

Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

Người dân hiến tặng hơn một nghìn hiện vật quý cho Bảo tàng Hà Nội

Người dân hiến tặng hơn một nghìn hiện vật quý cho Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội: Thêm gần 1.000 tài liệu, hiện vật quý được trưng bày

Bảo tàng Hà Nội: Thêm gần 1.000 tài liệu, hiện vật quý được trưng bày

Truyền thông điệp giữ gìn di sản cho thế hệ trẻ

Truyền thông điệp giữ gìn di sản cho thế hệ trẻ

'Nối dài' ký ức, phát huy di sản của các nhà khoa học

'Nối dài' ký ức, phát huy di sản của các nhà khoa học

Tiếp nhận gần 190 tư liệu quý về Bác Hồ

Tiếp nhận gần 190 tư liệu quý về Bác Hồ

Thừa Thiên Huế: Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thừa Thiên Huế: Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế: Tiếp nhận 189 hiện vật, tư liệu quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế: Tiếp nhận 189 hiện vật, tư liệu quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp nhận 189 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp nhận 189 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: 'Nhớ mãi lời căn dặn của vị Cha già!'

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: 'Nhớ mãi lời căn dặn của vị Cha già!'

Trải nghiệm nơi lưu giữ và tôn vinh văn hóa trà Tân Cương, Thái Nguyên

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều kỷ vật thiêng liêng về Bác

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều kỷ vật thiêng liêng về Bác

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật về Bác Hồ

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 80 tài liệu, hiện vật về Bác Hồ

Hơn 80 hiện vật quý về Bác Hồ được trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hơn 80 hiện vật quý về Bác Hồ được trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Bác Hồ

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9:​ Ân tình trong những kỷ vật vô giá về Bác

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9:​ Ân tình trong những kỷ vật vô giá về Bác

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9:​ Ân tình trong những kỷ vật vô giá về Bác

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9:​ Ân tình trong những kỷ vật vô giá về Bác

Triển lãm hơn 200 báu vật khảo cổ học Tây Nam Bộ

Nâng cao chất lượng trưng bày tại bảo tàng

Nâng cao chất lượng trưng bày tại bảo tàng

Phát lộ nhiều hiện vật giá trị tại Di tích Chăm Phong Lệ

Phát lộ nhiều hiện vật giá trị tại Di tích Chăm Phong Lệ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng

Đà Nẵng: 'Nghe hiện vật kể' về buổi đầu kháng Pháp

Đà Nẵng: 'Nghe hiện vật kể' về buổi đầu kháng Pháp