Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Khi trạm y tế là 'địa chỉ đỏ' với người dân

Khi trạm y tế là 'địa chỉ đỏ' với người dân

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Cần quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Cần quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Đẩy nhanh mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Phấn đấu 80% tỉnh, thành triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời

Bộ trưởng Y tế: Không thể để trạm trưởng ở trạm y tế xã cả đời

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế

Nhân rộng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

Năm 2019, phải có 15% trạm y tế được hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

11 nghìn trạm y tế xã nhưng hoạt động không hiệu quả, nhiều nơi muốn dẹp bỏ

11 nghìn trạm y tế xã nhưng hoạt động không hiệu quả, nhiều nơi muốn dẹp bỏ

Phải quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Phải quyết liệt nhân rộng mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Luân chuyển cán bộ y tế - giải pháp nâng cao chất lượng CSSK ban đầu

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Khi nào y tế cơ sở tròn vai 'người gác cổng'?

Khi nào y tế cơ sở tròn vai 'người gác cổng'?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Bắc Kạn: Lãng phí thiết bị y tế ở cấp xã

Bắc Kạn: Lãng phí thiết bị y tế ở cấp xã