TP.HCM: Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình đầu tiên đi vào hoạt động

TP.HCM: Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình đầu tiên đi vào hoạt động

TP Hồ Chí Minh có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo mô hình y học gia đình

TP Hồ Chí Minh có trạm y tế đầu tiên hoạt động theo mô hình y học gia đình

TP.HCM: Khởi động chương trình đổi mới hoạt động trạm y tế

TP.HCM: Khởi động chương trình đổi mới hoạt động trạm y tế

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả y tế cơ sở vùng cao

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả y tế cơ sở vùng cao

Tọa đàm: 'Đổi mới hoạt động tuyến y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình'

Tọa đàm: 'Đổi mới hoạt động tuyến y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình'

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Sớm tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Bộ trưởng Y tế: Không để người nghèo ở lại phía sau trong chăm sóc y tế

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Trạm y tế phải có tính cạnh tranh cao

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được hưởng lợi

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Trạm Y tế xã là người 'gác cổng' của hệ thống y tế'

Củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở

TP.HCM: Trạm y tế điểm đi vào hoạt động

TP.HCM: Trạm y tế điểm đi vào hoạt động

TP.HCM sẽ cung ứng đủ bác sĩ và số lượng thuốc cho 24 trạm y tế

TP.HCM sẽ cung ứng đủ bác sĩ và số lượng thuốc cho 24 trạm y tế

TP.HCM dự kiến đầu tư nâng cấp với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng/trạm y tế

TP.HCM dự kiến đầu tư nâng cấp với kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng/trạm y tế

Thiếu hơn 50% nhân lực y tế tại 26 trạm y tế xã điểm

Thiếu hơn 50% nhân lực y tế tại 26 trạm y tế xã điểm

Quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình

Quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình