Tìm câu trả lời cho triết lý giáo dục Việt Nam

Tìm câu trả lời cho triết lý giáo dục Việt Nam

Tồn tại nhiều bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Tồn tại nhiều bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

GD hòa nhập với người khuyết tật - được và chưa được

GD hòa nhập với người khuyết tật - được và chưa được

Nâng chất từ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Nâng chất từ Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

'Bắt học sinh phải học giỏi toàn diện là quan niệm giáo dục sai lầm'

'Bắt học sinh phải học giỏi toàn diện là quan niệm giáo dục sai lầm'

Không bàn cãi gì nữa, giáo dục quyết định vận mệnh đất nước

Không bàn cãi gì nữa, giáo dục quyết định vận mệnh đất nước

Bài 1: Triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo

Bài 1: Triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sẽ có thêm nhiều hoạt động thực tế

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh sẽ có thêm nhiều hoạt động thực tế

Giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh, sinh viên tự bảo vệ mình

Giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh, sinh viên tự bảo vệ mình

Thực trạng và giải pháp giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Thực trạng và giải pháp giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Giáo dục kỹ năng sống: Sự chuyển mình mạnh mẽ về môi trường văn hóa học đường

Giáo dục kỹ năng sống: Sự chuyển mình mạnh mẽ về môi trường văn hóa học đường

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống!

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống!

Giáo dục người lớn (Adult education)

Giáo dục người lớn (Adult education)

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

Dấu ấn từ đổi mới chính sách, cơ chế tài chính trong giáo dục

Kết quả đổi mới giáo dục đã được quốc tế ghi nhận

Kết quả đổi mới giáo dục đã được quốc tế ghi nhận

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo

Phạt tiền giáo viên 20 triệu: Nếu chỉ lạnh lùng...

Phạt tiền giáo viên 20 triệu: Nếu chỉ lạnh lùng...

Giải quyết những hiện tượng tiêu cực kéo dài trong giáo dục

Giải quyết những hiện tượng tiêu cực kéo dài trong giáo dục

Thưởng hay phạt tiền trong giáo dục đều là hạ sách?

Thưởng hay phạt tiền trong giáo dục đều là hạ sách?

Thấm nhuần, đồng thuận, tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Thấm nhuần, đồng thuận, tích cực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Môi trường giáo dục chưa thực sự bình đẳng

Môi trường giáo dục chưa thực sự bình đẳng

Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong giáo dục: Lắng nghe phản biện để hoàn thiện

Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong giáo dục: Lắng nghe phản biện để hoàn thiện

Chấn chỉnh giáo dục bằng biện pháp tài chính

Chấn chỉnh giáo dục bằng biện pháp tài chính

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và những tư tưởng đổi mới giáo dục

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và những tư tưởng đổi mới giáo dục

GS Nguyễn Minh Thuyết: Chương trình mới không hướng tới thực hiện nền giáo dục đồng phục

GS Nguyễn Minh Thuyết: Chương trình mới không hướng tới thực hiện nền giáo dục đồng phục

Kiến nghị miễn học phí học tập môn học giáo dục quốc phòng-an ninh

Kiến nghị miễn học phí học tập môn học giáo dục quốc phòng-an ninh

Năm 2017: Chi ngân sách cho giáo dục là 248.118 tỷ đồng

Năm 2017: Chi ngân sách cho giáo dục là 248.118 tỷ đồng

Canh cánh nỗi lo giáo dục

Canh cánh nỗi lo giáo dục

Nhìn về 'sản phẩm' giáo dục hôm nay

Nhìn về 'sản phẩm' giáo dục hôm nay

Ngành Giáo dục 'tuyên chiến' với nạn lạm thu

Ngành Giáo dục 'tuyên chiến' với nạn lạm thu

Đại biểu Quốc hội: Ranh giới xã hội hóa cho đầu tư và lạm thu rất mỏng manh

Đại biểu Quốc hội: Ranh giới xã hội hóa cho đầu tư và lạm thu rất mỏng manh

Kinh nghiệm của New Zealand về tiếp cận và giải quyết nhu cầu đào tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

Kinh nghiệm của New Zealand về tiếp cận và giải quyết nhu cầu đào tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

Đổi mới giáo dục phải có trọng điểm, tránh đổi mới tràn lan

Đổi mới giáo dục phải có trọng điểm, tránh đổi mới tràn lan

GS Hồ Ngọc Đại: Sống thật với mình

GS Hồ Ngọc Đại: Sống thật với mình

Minh họa 8 sự khác biệt giữa giáo dục tốt và giáo dục tồi, bạn có đồng ý với quan điểm này?

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp

Không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp