Ưu tiên đất đai, thuế, tín dụng để phát triển giáo dục đại học

Luật Giáo dục sửa đổi qua nhiều lần góp ý vẫn chung chung

Luật Giáo dục sửa đổi qua nhiều lần góp ý vẫn chung chung

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Còn nhiều điểm vướng mắc

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Còn nhiều điểm vướng mắc

Mức học phí mới của học sinh Nam Định

Mức học phí mới của học sinh Nam Định

Cần xã hội hóa đúng cách

Cần xã hội hóa đúng cách

Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp

Đưa hoạt động xã hội hóa giáo dục vào nề nếp

Miễn học phí THCS sẽ tốt hơn nếu...

Miễn học phí THCS sẽ tốt hơn nếu...

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Những nội dung mới tiếp tục được lấy ý kiến

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Những nội dung mới tiếp tục được lấy ý kiến

Tán thành đề xuất chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS

Tán thành đề xuất chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS

Câu chuyện về miễn học phí

Câu chuyện về miễn học phí

Chính sách vì dân

Chính sách vì dân

TPHCM thống nhất đề xuất miễn học phí cho học sinh bậc THCS

TPHCM thống nhất đề xuất miễn học phí cho học sinh bậc THCS

Xuất bản, sử dụng sách giáo khoa còn bất hợp lý và lãng phí

Xuất bản, sử dụng sách giáo khoa còn bất hợp lý và lãng phí

Bội chi cao, nợ công tăng, tiền đâu cho đổi mới giáo dục?

Bội chi cao, nợ công tăng, tiền đâu cho đổi mới giáo dục?

'Thực nghiệm, đổi mới nhiều, khổ học sinh'

'Thực nghiệm, đổi mới nhiều, khổ học sinh'

Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới

Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới

Băn khoăn miễn học phí THCS

Băn khoăn miễn học phí THCS

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi là khả thi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi là khả thi

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chính phủ chưa có chủ trương cải cách Tiếng Việt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chính phủ chưa có chủ trương cải cách Tiếng Việt

Phó Thủ tướng nói về thí điểm Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Phó Thủ tướng nói về thí điểm Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

Cần có lộ trình phù hợp để thực hiện chủ trương miễn học phí đối với học sinh thcs

Cần có lộ trình phù hợp để thực hiện chủ trương miễn học phí đối với học sinh thcs

Giáo dục đại học: 'Công hay tư không đúng chuẩn cũng phải giải thể'

Giáo dục đại học: 'Công hay tư không đúng chuẩn cũng phải giải thể'

Ý kiến khác nhau về việc không quy định trần học phí Đại học

Ý kiến khác nhau về việc không quy định trần học phí Đại học

Học phí đại học: Tăng bao nhiêu thì đủ?

Học phí đại học: Tăng bao nhiêu thì đủ?

Hội cựu Giáo chức góp ý, đề xuất 5 vấn đề quan trọng của Luật giáo dục (sửa đổi)

Hội cựu Giáo chức góp ý, đề xuất 5 vấn đề quan trọng của Luật giáo dục (sửa đổi)

Trong 5 năm qua, chúng ta mới chi cho giáo dục hơn 1 triệu tỷ đồng

Trong 5 năm qua, chúng ta mới chi cho giáo dục hơn 1 triệu tỷ đồng

Nhân văn, thiết thực

Chế độ miễn học phí tư cho con thương binh

Chế độ miễn học phí tư cho con thương binh

Góp ý về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Góp ý về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Học phí sinh viên bao nhiêu là đủ?: Cần tính khả năng chi trả của người học

Học phí sinh viên bao nhiêu là đủ?: Cần tính khả năng chi trả của người học

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mới đã tăng 27 điều, sửa đổi 63 điều so với các bản trước

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mới đã tăng 27 điều, sửa đổi 63 điều so với các bản trước

Miễn học phí bậc THCS, phụ huynh mong từng ngày

Miễn học phí bậc THCS, phụ huynh mong từng ngày

Miễn học phí cho học sinh THCS: Một tín hiệu vui

Miễn học phí cho học sinh THCS: Một tín hiệu vui

TP.HCM đang cân đối ngân sách để miễn học phí bậc THCS

TP.HCM đang cân đối ngân sách để miễn học phí bậc THCS

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh cấp THCS

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh cấp THCS

Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập

Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập