Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập một số sở ngành

Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập một số sở ngành

Chờ phương án sáp nhập đến khi nào?

Chờ phương án sáp nhập đến khi nào?

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng sáp nhập sở

Bài học kinh nghiệm về tách, nhập tổ dân phố ở Ðà Nẵng

Bài học kinh nghiệm về tách, nhập tổ dân phố ở Ðà Nẵng

Tỉnh Bạc Liêu sẽ còn tiếp tục hợp nhất nhiều Sở, Ban ngành

Tỉnh Bạc Liêu sẽ còn tiếp tục hợp nhất nhiều Sở, Ban ngành

Đà Nẵng chờ Thường trực Thành ủy quyết việc nhập 3 văn phòng

Đà Nẵng chờ Thường trực Thành ủy quyết việc nhập 3 văn phòng

Hải Dương thực hiện sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư

Hải Dương thực hiện sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư

TP Sầm Sơn giảm 32 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

Thí điểm sáp nhập các chi cục thuế tại một số địa phương

Thí điểm sáp nhập các chi cục thuế tại một số địa phương

Hà Giang sáp nhập một loạt sở ngành

Hà Giang sáp nhập một loạt sở ngành

Bỏ 6 Tổng cục, giảm 125 Cục còn 58: Bộ Công an đi tiên phong

Bỏ 6 Tổng cục, giảm 125 Cục còn 58: Bộ Công an đi tiên phong

Lo ngại thừa cấp phó sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị

Lo ngại thừa cấp phó sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị

Thận trọng, khoa học, khách quan, toàn diện khi sáp nhập huyện, xã!

Thận trọng, khoa học, khách quan, toàn diện khi sáp nhập huyện, xã!

Inforgraphics: Đề án tổng thể sáp nhập 637 xã, 16 huyện

Inforgraphics: Đề án tổng thể sáp nhập 637 xã, 16 huyện

Nan giải sắp xếp cán bộ khi sáp nhập huyện, xã: Lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất

Nan giải sắp xếp cán bộ khi sáp nhập huyện, xã: Lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất

Nhiều lực cản đề án sáp nhập 637 xã, 16 huyện

Nhiều lực cản đề án sáp nhập 637 xã, 16 huyện

Sáp nhập xã - huyện, phải có chính sách cho cán bộ dôi dư

Sáp nhập xã - huyện, phải có chính sách cho cán bộ dôi dư

Sáp nhập huyện, xã: Chưa nhập đã 'chạy', người này người kia gọi điện

Sáp nhập huyện, xã: Chưa nhập đã 'chạy', người này người kia gọi điện

Sáp nhập huyện, xã: Thách thức khi sắp xếp cán bộ

Sáp nhập huyện, xã: Thách thức khi sắp xếp cán bộ