Phát huy truyền thống năng động sáng tạo để phát triển TPHCM: 'Cày' thêm giờ giải quyết việc dân

Phát huy truyền thống năng động sáng tạo để phát triển TPHCM: 'Cày' thêm giờ giải quyết việc dân

Phải xin lỗi dân nếu chậm giải quyết thủ tục hành chính

Phải xin lỗi dân nếu chậm giải quyết thủ tục hành chính

Bố trí trụ sở bộ phận 'một cửa' thuận tiện cho người dân

Bố trí trụ sở bộ phận 'một cửa' thuận tiện cho người dân

Hà Nội yêu cầu chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội yêu cầu chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp

Hà Nội tiếp tục cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp

Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức '4 tại chỗ'

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức '4 tại chỗ'

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Chất lượng giải quyết TTHC: Đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Chất lượng giải quyết TTHC: Đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia

Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính

Hà Nội tiếp tục bãi bỏ gần 50 thủ tục hành chính

Hà Nội tiếp tục bãi bỏ gần 50 thủ tục hành chính

Hà Nội tiếp tục bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Hà Nội tiếp tục bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Khi hành chính 'hành dân': Chuyển công tác lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Khi hành chính 'hành dân': Chuyển công tác lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ

Xã không được điểm tối đa nếu chậm niêm yết thủ tục hành chính

Xã không được điểm tối đa nếu chậm niêm yết thủ tục hành chính

Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại nhà

Đồng Tháp: Nhân rộng mô hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại nhà

Giải quyết thủ tục hành chính chậm, cán bộ phải xin lỗi dân

Giải quyết thủ tục hành chính chậm, cán bộ phải xin lỗi dân

Chậm thủ tục hành chính, phải xin lỗi dân

Chậm thủ tục hành chính, phải xin lỗi dân

Bộ GTVT công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính

Bộ GTVT công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính