Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài

Thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam - Hung-ga-ri

Ngoại giao phục vụ phát triển: Một trọng tâm ưu tiên

Ngoại giao phục vụ phát triển: Một trọng tâm ưu tiên

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

Mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Chiêu đãi quốc tế nhân dịp Quốc khánh 2/9

'Đối ngoại quốc phòng là mặt trận bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình'

'Đối ngoại quốc phòng là mặt trận bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình'

Bước chuyển quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Thư chúc mừng 73 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Thư chúc mừng 73 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình 'Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị'

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình 'Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị'

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

Khéo léo quảng bá văn hóa Xứ Thanh trong công tác đối ngoại

Ngoại giao thời 4.0

Ngoại giao thời 4.0

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao 30

Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể Đối ngoại Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội dự Phiên họp toàn thể Đối ngoại Quốc hội

Các Đại sứ trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Ngoại giao 30

Các Đại sứ trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Ngoại giao 30

Ngoại giao vì lợi ích đất nước

Ngoại giao vì lợi ích đất nước

Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập

Đẩy mạnh Ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 06 đến ngày 12-8-2018)

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước

Thủ tướng: Đối ngoại cùng quốc phòng giữ vững chủ quyền đất nước

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Công tác đối ngoại phải đóng góp tích cực cho phát huy nội lực, nguồn lực quốc gia

Công tác đối ngoại phải đóng góp tích cực cho phát huy nội lực, nguồn lực quốc gia

Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao sáng tạo, nâng cao vị thế quốc gia

Thủ tướng yêu cầu ngành Ngoại giao sáng tạo, nâng cao vị thế quốc gia

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Chính phủ sẵn sàng đón nhận những đề xuất mới chưa có tiền lệ

Việt Nam ghi dấu ấn trên con đường ngoại giao đa phương

Việt Nam ghi dấu ấn trên con đường ngoại giao đa phương

'Đại sứ Xoài, Thanh Long' kể chuyện...

'Đại sứ Xoài, Thanh Long' kể chuyện...

Đại sứ Hà Kim Ngọc: Duy trì đà phát triển mạnh Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Hà Kim Ngọc: Duy trì đà phát triển mạnh Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại

Cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại

Ngoại giao chính trị - mẫu số bao trùm

Ngoại giao chính trị - mẫu số bao trùm

Nâng tầm ngoại giao văn hóa

Nâng tầm ngoại giao văn hóa

Công tác đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước

Công tác đối ngoại là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần 30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần 30

'Xây dựng tâm thế mới của Việt Nam trong hoạt động đối ngoại'

Ngoại giao Việt Nam với đẩy mạnh thông tin đối ngoại

Ngoại giao Việt Nam với đẩy mạnh thông tin đối ngoại

​Đối ngoại Đảng: Chủ động trong môi trường nhiều yếu tố bất ngờ

​Đối ngoại Đảng: Chủ động trong môi trường nhiều yếu tố bất ngờ

Tổng Bí thư dự khai mạc hội nghị ngoại giao

Tổng Bí thư dự khai mạc hội nghị ngoại giao

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30 tại Hà Nội

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Tạo dựng thương hiệu Hà Nội - Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, thương mại quốc tế

Tạo dựng thương hiệu Hà Nội - Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, thương mại quốc tế