600 người ở Đô Lương tham gia hiến máu tình nguyện

600 người ở Đô Lương tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên ngành dệt may hồ hởi hiến máu cứu người

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, sinh viên ngành dệt may hồ hởi hiến máu cứu người

Blouse trắng hiến máu cứu bệnh nhân

Blouse trắng hiến máu cứu bệnh nhân

Đại sứ EU tại Việt Nam hiến máu nhóm O

Đại sứ EU tại Việt Nam hiến máu nhóm O

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam hiến máu đang khan hiếm

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam hiến máu đang khan hiếm

Cán bộ nhân viên VEC nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người

Cán bộ nhân viên VEC nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người

Việt Nam thiếu máu O, Trưởng đại diện EU một mình đi hiến máu

Việt Nam thiếu máu O, Trưởng đại diện EU một mình đi hiến máu

Tình trạng khan hiếm nhóm máu O 'dễ thở' hơn

Tình trạng khan hiếm nhóm máu O 'dễ thở' hơn

Trưởng Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tham gia hiến máu

Nghĩa cử cao đẹp của những người mang nhóm máu O

Nghĩa cử cao đẹp của những người mang nhóm máu O

Sẻ chia giọt máu đào

Sẻ chia giọt máu đào

Rực đỏ tuần lễ nhóm máu O

Rực đỏ tuần lễ nhóm máu O

Kêu gọi được 900 đơn vị máu trong 1 tuần

Kêu gọi được 900 đơn vị máu trong 1 tuần

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp trong chiến dịch 'Tôi nhóm máu O'

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp trong chiến dịch 'Tôi nhóm máu O'

Vẻ đẹp 'lạ' của những người hiến máu đặc biệt

Gần 1.000 đơn vị máu cứu nguy cho hàng loạt bệnh nhân

Gần 1.000 đơn vị máu cứu nguy cho hàng loạt bệnh nhân

Thấp thỏm vì... thiếu máu

Thấp thỏm vì... thiếu máu

Ngày hội hiến máu Youth Day 2018 'Tôi tự hào - Tôi người Việt Nam'

Ngày hội hiến máu Youth Day 2018 'Tôi tự hào - Tôi người Việt Nam'

Nghĩa cử cao đẹp sau lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Nghĩa cử cao đẹp sau lời kêu gọi của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

Hàng trăm người tham gia ngày hội 'Tôi nhóm máu O'

Thiếu nhóm máu O trầm trọng, cộng đồng chung tay hiến máu cứu người

Thanh Hóa: Tiếp nhận 780 đơn vị máu trong 2 ngày vận động

Thanh Hóa: Tiếp nhận 780 đơn vị máu trong 2 ngày vận động

Cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị hiến máu tình nguyện

Cán bộ, nhân viên báo Kinh tế & Đô thị hiến máu tình nguyện

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Cạn kiệt nhóm máu O, 180 bệnh viện khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hiến máu

Cạn kiệt nhóm máu O, 180 bệnh viện khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hiến máu

Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại

Tiếp tục kêu gọi hiến máu nhân đạo nhóm O

Tiếp tục kêu gọi hiến máu nhân đạo nhóm O

Thiếu trầm trọng máu nhóm O- nhiều người thảo thơm đi hiến máu

Thiếu trầm trọng máu nhóm O- nhiều người thảo thơm đi hiến máu

Góp giọt máu đào - Nhen lên hy vọng

Góp giọt máu đào - Nhen lên hy vọng

Dự trữ máu nhóm O còn cầm cự được vài ngày

Dự trữ máu nhóm O còn cầm cự được vài ngày

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Bệnh nhân máu hiếm không đơn độc

Vì sao cạn kiệt nhóm máu O?

Vì sao cạn kiệt nhóm máu O?

Gần 100 cán bộ, nhân viên y tế hiến nhóm máu O

Gần 100 cán bộ, nhân viên y tế hiến nhóm máu O

Cấp thiết kêu gọi hiến máu nhóm O

Cấp thiết kêu gọi hiến máu nhóm O