Việt Nam đồng hành cùng Liên hợp quốc xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Việt Nam đồng hành cùng Liên hợp quốc xây dựng thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Những dấu mốc trong chặng đường 41 năm Việt Nam gia nhập LHQ

Những dấu mốc trong chặng đường 41 năm Việt Nam gia nhập LHQ

7 ưu tiên hành động của khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ

7 ưu tiên hành động của khóa họp 73 Đại hội đồng LHQ

Liên hợp quốc gia hạn nhiệm kỳ của phái bộ hỗ trợ tại Libya

Liên hợp quốc gia hạn nhiệm kỳ của phái bộ hỗ trợ tại Libya

LHQ kêu gọi đóng góp binh sỹ, cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình

LHQ kêu gọi đóng góp binh sỹ, cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình

​Chiêu đãi Kỷ niệm Ngày ASEAN 2018 tại Liên hợp quốc

​Chiêu đãi Kỷ niệm Ngày ASEAN 2018 tại Liên hợp quốc

Việt Nam mong muốn Liên Hiệp quốc đẩy mạnh hỗ trợ tiếp cận cách mạng 4.0

Việt Nam mong muốn Liên Hiệp quốc đẩy mạnh hỗ trợ tiếp cận cách mạng 4.0

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước tăng cường chống tham nhũng

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước tăng cường chống tham nhũng

42 quốc gia phê chuẩn tuyên bố chung của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình

42 quốc gia phê chuẩn tuyên bố chung của Liên hợp quốc về gìn giữ hòa bình

Triều Tiên và Hàn Quốc đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành tuyên bố chung

Triều Tiên và Hàn Quốc đề nghị Liên Hợp Quốc lưu hành tuyên bố chung

'Đề nghị LHQ lưu hành Tuyên bố Panmunjom như văn kiện chính thức'

'Đề nghị LHQ lưu hành Tuyên bố Panmunjom như văn kiện chính thức'

Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Quan chức đứng đầu Liên hợp quốc về môi trường thăm Triều Tiên

Quan chức đứng đầu Liên hợp quốc về môi trường thăm Triều Tiên

Liên hợp quốc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan

Liên hợp quốc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan

Nhìn lại các đời tổng thư ký của Liên hợp quốc

Nhìn lại các đời tổng thư ký của Liên hợp quốc

Kofi Annan - Con người của hòa bình

Kofi Annan - Con người của hòa bình

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan qua đời

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan qua đời ở tuổi 80

Tiểu sử tân lãnh đạo cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc

Tiểu sử tân lãnh đạo cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc

Sự ra đời của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Sự ra đời của Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Việt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Việt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Công ước quốc tế quy định về cơ quan phòng chống tham nhũng

Công ước quốc tế quy định về cơ quan phòng chống tham nhũng

Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam

Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ

Nữ sĩ quan VN đầu tiên tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng Thư ký LHQ