Băn khoăn việc in sách giáo khoa dùng một lần

Băn khoăn việc in sách giáo khoa dùng một lần

Công khai kết quả giám sát về độc quyền sách giáo khoa vào cuối năm nay

Công khai kết quả giám sát về độc quyền sách giáo khoa vào cuối năm nay

Cải cách, đổi mới giáo dục phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ

Cải cách, đổi mới giáo dục phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ

'Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới'

'Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt trong vài năm tới'

Không thể có sách giáo khoa tự chọn được

Không thể có sách giáo khoa tự chọn được

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Phải thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập trường đại học

Phải thành lập doanh nghiệp trước khi thành lập trường đại học

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Sẽ miễn học phí bậc trung học cơ sở

Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản trong giáo dục đại học

Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản trong giáo dục đại học

Chính phủ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia

Chính phủ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia

Nên cấp chứng chỉ THPT, các trường tự tổ chức thi đại học?

Nên cấp chứng chỉ THPT, các trường tự tổ chức thi đại học?

Quy định về kỳ thi tốt nghiệp THPT: Cần thận trọng cân nhắc và lấy ý kiến rộng rãi của người dân

Quy định về kỳ thi tốt nghiệp THPT: Cần thận trọng cân nhắc và lấy ý kiến rộng rãi của người dân

Nên thi tốt nghiệp THPT hay xét cấp bằng?

Nên thi tốt nghiệp THPT hay xét cấp bằng?

Thay đổi liên tục, tốn tiền dân lắm

Thay đổi liên tục, tốn tiền dân lắm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn của dự án Luật Giáo dục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề lớn của dự án Luật Giáo dục

Đề nghị lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Tiêu cực thi THPT để lại dư âm, Luật Giáo dục phải lấy ý kiến nhân dân

Tiêu cực thi THPT để lại dư âm, Luật Giáo dục phải lấy ý kiến nhân dân

Chọn phương án thi tốt nghiệp THPT: Cần 'trưng cầu dân ý' để hợp lòng dân

Chọn phương án thi tốt nghiệp THPT: Cần 'trưng cầu dân ý' để hợp lòng dân

Quốc hội thống nhất mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Quốc hội thống nhất mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Từ tiêu cực thi THPT, Luật Giáo dục lùi thông qua để lấy ý kiến nhân dân

Từ tiêu cực thi THPT, Luật Giáo dục lùi thông qua để lấy ý kiến nhân dân

Xem xét thận trọng việc tổ chức thi THPT, lùi thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Xem xét thận trọng việc tổ chức thi THPT, lùi thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi)

Đề xuất vẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đề xuất vẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin lùi dự án Luật Giáo dục sửa đổi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin lùi dự án Luật Giáo dục sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội: Lùi luật Giáo dục, lấy ý kiến nhân dân việc thi tốt nghiệp phổ thông

Chủ tịch Quốc hội: Lùi luật Giáo dục, lấy ý kiến nhân dân việc thi tốt nghiệp phổ thông

Tiêu cực thi THPT để lại dư âm, Luật Giáo dục phải lấy ý kiến nhân dân

Tiêu cực thi THPT để lại dư âm, Luật Giáo dục phải lấy ý kiến nhân dân

Thường vụ Quốc hội bàn việc thi hay xét tốt nghiệp THPT

Thường vụ Quốc hội bàn việc thi hay xét tốt nghiệp THPT

Bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Cần thêm ý kiến nhân dân

Bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Cần thêm ý kiến nhân dân

Trách nhiệm người đứng đầu

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về khuyết điểm thi THPT quốc gia

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về khuyết điểm thi THPT quốc gia

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Giáo dục phải hướng đến phát triển toàn diện con người Việt Nam

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Giáo dục phải hướng đến phát triển toàn diện con người Việt Nam

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Xử lý hành vi vi phạm an ninh quốc gia không gian mạng

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV: Xử lý hành vi vi phạm an ninh quốc gia không gian mạng