Việt Nam giành hai Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý 2018

Việt Nam giành hai Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý 2018

Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2018

Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2018

Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Vật lý Quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Olympic Vật lý Quốc tế 2018

Học sinh Nghệ An giành Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế

Học sinh Nghệ An giành Huy chương Đồng Olympic Hóa học quốc tế

Cả 4 thí sinh Việt Nam đạt huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29

Cả 4 thí sinh Việt Nam đạt huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29

Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế

Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế

Học sinh Việt Nam đạt điểm số đứng thứ 1 thế giới tại Olympic Sinh học quốc tế

Học sinh Việt Nam đạt điểm số đứng thứ 1 thế giới tại Olympic Sinh học quốc tế

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Hải Phòng dành hơn 1 tỷ đồng khen thưởng học sinh đoạt giải quốc tế

Thưởng' nóng' 700 triệu đồng cho 2 học sinh đạt giải Olymic Toán quốc tế

Thưởng' nóng' 700 triệu đồng cho 2 học sinh đạt giải Olymic Toán quốc tế

Hải Phòng có 2 thí sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59

Hải Phòng có 2 thí sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế lần thứ 59

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho hai học sinh đoạt giải Quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho hai học sinh đoạt giải Quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho 2 học sinh giành huy chương Olympic Toán quốc tế

Hải Phòng thưởng 700 triệu đồng cho 2 học sinh giành huy chương Olympic Toán quốc tế

Việt Nam có 6 thí sinh đạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

Việt Nam có 6 thí sinh đạt huy chương Olympic Toán Quốc tế năm 2018

6 học sinh Việt dự Olympic Toán học quốc tế đều giành huy chương

6 học sinh Việt dự Olympic Toán học quốc tế đều giành huy chương

Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

Cả 6 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

Việt Nam đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam đoạt huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán học quốc tế năm 2018

Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic Toán học quốc tế

Việt Nam đoạt 6 Huy chương Olympic Toán học quốc tế

Khẳng định kết quả tích cực trong đào tạo mũi nhọn

Khẳng định kết quả tích cực trong đào tạo mũi nhọn

Việt Nam đạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và 3 HC Đồng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam đạt 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và 3 HC Đồng Olympic Toán quốc tế

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Toán quốc tế 2018

Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2018

Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế 2018