Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Khánh Hòa: Làm rõ vụ 2 tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Khánh Hòa: Làm rõ vụ 2 tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Hai đoàn tàu suýt tông nhau ở ga Nha Trang

Hai đoàn tàu suýt tông nhau ở ga Nha Trang

Đình chỉ công tác trực ban để 2 tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Đình chỉ công tác trực ban để 2 tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Đình chỉ trực ban để 2 tàu suýt tông nhau

Đình chỉ trực ban để 2 tàu suýt tông nhau

Hai tàu suýt đâm nhau tại Ga Nha Trang

Hai tàu suýt đâm nhau tại Ga Nha Trang

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở ga Nha Trang: Tạm đình chỉ trực ban

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở ga Nha Trang: Tạm đình chỉ trực ban

Đường sắt nói gì về hai tàu suýt tông nhau tại ga Nha Trang?

Đường sắt nói gì về hai tàu suýt tông nhau tại ga Nha Trang?

Tàu khách và tàu hàng suýt đâm vào nhau tại ga Nha Trang

Tàu khách và tàu hàng suýt đâm vào nhau tại ga Nha Trang

Tàu khách lại suýt đâm tàu hàng tại ga Nha Trang

Tàu khách lại suýt đâm tàu hàng tại ga Nha Trang

Báo cáo gấp tàu lửa suýt lao vào nhau ở Nha Trang

Báo cáo gấp tàu lửa suýt lao vào nhau ở Nha Trang

Lại xảy ra sự cố hai tàu vào cùng đường ray

Lại xảy ra sự cố hai tàu vào cùng đường ray

Tảng đá 'mồ côi' chắn đầu tàu hàng tại đèo Hải Vân

Tảng đá 'mồ côi' chắn đầu tàu hàng tại đèo Hải Vân

Bộ trưởng Giao thông: Truy trách nhiệm vụ 2 tàu đâm nhau ở Quảng Nam

Bộ trưởng Giao thông: Truy trách nhiệm vụ 2 tàu đâm nhau ở Quảng Nam