Đề nghị cách chức Trưởng ga Nha Trang vì sự cố 2 tàu vào cùng 1 đường ray

Đề nghị cách chức Trưởng ga Nha Trang vì sự cố 2 tàu vào cùng 1 đường ray

Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu cùng lúc vào đường ray

Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu cùng lúc vào đường ray

Đường sắt lập hội đồng kỉ luật vụ 2 tàu vào cùng đường ray

Đường sắt lập hội đồng kỉ luật vụ 2 tàu vào cùng đường ray

Đề nghị cách chức Trưởng ga, sa thải trực ban ở ga Nha Trang

Đề nghị cách chức Trưởng ga, sa thải trực ban ở ga Nha Trang

Cách chức trưởng ga Nha Trang, sa thải trực ban chạy tàu

Cách chức trưởng ga Nha Trang, sa thải trực ban chạy tàu

Đề nghị cách chức Trưởng ga Nha Trang

Đề nghị cách chức Trưởng ga Nha Trang

Đề xuất cách chức Trưởng ga Nha Trang sau sự cố 2 tàu suýt đâm nhau

Đề xuất cách chức Trưởng ga Nha Trang sau sự cố 2 tàu suýt đâm nhau

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở Ga Nha Trang: Đề nghị cách chức trưởng ga

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở Ga Nha Trang: Đề nghị cách chức trưởng ga

Thống nhất cách chức Trưởng Ga Nha Trang vì để hai tàu suýt tông nhau

Thống nhất cách chức Trưởng Ga Nha Trang vì để hai tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga, sa thải trực ban vì để 2 tàu vào cùng một đường ray

Cách chức trưởng ga, sa thải trực ban vì để 2 tàu vào cùng một đường ray

Đường sắt lại gặp sự cố, đoàn tàu đứt làm đôi

Đường sắt lại gặp sự cố, đoàn tàu đứt làm đôi

Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức Trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Cách chức trưởng ga Nha Trang vì để 2 tàu suýt tông nhau

Đã xác định nguyên nhân sự cố 2 đoàn tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Đã xác định nguyên nhân sự cố 2 đoàn tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Khánh Hòa: Làm rõ vụ 2 tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Khánh Hòa: Làm rõ vụ 2 tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Hai đoàn tàu suýt tông nhau ở ga Nha Trang

Hai đoàn tàu suýt tông nhau ở ga Nha Trang

Đình chỉ công tác trực ban để 2 tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Đình chỉ công tác trực ban để 2 tàu suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Hai tàu suýt đâm nhau tại Ga Nha Trang

Hai tàu suýt đâm nhau tại Ga Nha Trang

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Hai tàu hỏa suýt đâm nhau tại ga Nha Trang

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở ga Nha Trang: Tạm đình chỉ trực ban

Vụ 2 tàu vào cùng đường ray ở ga Nha Trang: Tạm đình chỉ trực ban

Đường sắt nói gì về hai tàu suýt tông nhau tại ga Nha Trang?

Đường sắt nói gì về hai tàu suýt tông nhau tại ga Nha Trang?

Tàu khách và tàu hàng suýt đâm vào nhau tại ga Nha Trang

Tàu khách và tàu hàng suýt đâm vào nhau tại ga Nha Trang

Tàu khách lại suýt đâm tàu hàng tại ga Nha Trang

Tàu khách lại suýt đâm tàu hàng tại ga Nha Trang

Lại xảy ra sự cố hai tàu vào cùng đường ray

Lại xảy ra sự cố hai tàu vào cùng đường ray

Tảng đá 'mồ côi' chắn đầu tàu hàng tại đèo Hải Vân

Tảng đá 'mồ côi' chắn đầu tàu hàng tại đèo Hải Vân

Bộ trưởng Giao thông: Truy trách nhiệm vụ 2 tàu đâm nhau ở Quảng Nam

Bộ trưởng Giao thông: Truy trách nhiệm vụ 2 tàu đâm nhau ở Quảng Nam