Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện sai phạm thi quốc gia 2018

Thành phố Hồ Chí Minh không phát hiện sai phạm thi quốc gia 2018

Hòa Bình: Công an triệu tập 5 người sau nghi vấn gian lận điểm thi THPT 2018

Hòa Bình: Công an triệu tập 5 người sau nghi vấn gian lận điểm thi THPT 2018

Đây là những giải pháp của Bộ Giáo dục để hoàn thiện kỳ thi quốc gia 2019

Đây là những giải pháp của Bộ Giáo dục để hoàn thiện kỳ thi quốc gia 2019

Gian lận thi THPT tại Sơn La: Có thể buộc thôi học khi đã đỗ đại học

Gian lận thi THPT tại Sơn La: Có thể buộc thôi học khi đã đỗ đại học

Hòa Bình lọt 'tầm ngắm' nghi vấn điểm thi bất thường, Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì?

Hòa Bình lọt 'tầm ngắm' nghi vấn điểm thi bất thường, Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì?

Sốc: Thí sinh ở Hà Giang được 'phù phép' tăng 29,95 điểm

Sốc: Thí sinh ở Hà Giang được 'phù phép' tăng 29,95 điểm

Hơn 340 bài thi được nâng điểm, mức cao nhất là 8,75 điểm ở Hà Giang

Hơn 340 bài thi được nâng điểm, mức cao nhất là 8,75 điểm ở Hà Giang

Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh vụ điểm cao bất thường ở Hà Giang

Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh vụ điểm cao bất thường ở Hà Giang

Bộ GDĐT chỉ đạo kiểm tra sau thông tin điểm thi THPT quốc gia 'bất thường' tại Hà Giang

Bộ GDĐT chỉ đạo kiểm tra sau thông tin điểm thi THPT quốc gia 'bất thường' tại Hà Giang

Điểm thi cao bất thường: Bộ GĐ&ĐT yêu cầu ra soát khâu chấm thi tại Hà Giang

Điểm thi cao bất thường: Bộ GĐ&ĐT yêu cầu ra soát khâu chấm thi tại Hà Giang

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát điểm thi 'bất thường' ở Hà Giang

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát điểm thi 'bất thường' ở Hà Giang

Phổ điểm thi THPT ở Hà Giang cao bất thường, Bộ GD-ĐT yêu cầu kiểm tra lại

Phổ điểm thi THPT ở Hà Giang cao bất thường, Bộ GD-ĐT yêu cầu kiểm tra lại

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát kết quả thi THPT quốc gia bất thường tại Hà Giang

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát kết quả thi THPT quốc gia bất thường tại Hà Giang

4 trường ở Đà Nẵng có 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT

4 trường ở Đà Nẵng có 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT

Kết quả thi THPT của Hà Giang bị phản ánh có dấu hiệu bất thường

Kết quả thi THPT của Hà Giang bị phản ánh có dấu hiệu bất thường

Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Giang kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018

Bộ Giáo dục yêu cầu Hà Giang kiểm tra bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018

Bộ GDĐT vào cuộc vụ dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia ở Hà Giang

Bộ GDĐT vào cuộc vụ dấu hiệu bất thường về kết quả thi THPT quốc gia ở Hà Giang

Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học lớn sẽ giảm mạnh

Dự kiến điểm chuẩn các trường đại học lớn sẽ giảm mạnh

Phổ điểm thi THPT Quốc gia bất thường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang lên tiếng

Phổ điểm thi THPT Quốc gia bất thường, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang lên tiếng

Bộ Giáo dục yêu cầu xác minh vụ điểm thi 'bất thường' ở Hà Giang

Bộ Giáo dục yêu cầu xác minh vụ điểm thi 'bất thường' ở Hà Giang

Thi THPT Quốc gia: Điểm thấp nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 'cao ngất'

Thi THPT Quốc gia: Điểm thấp nhưng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 'cao ngất'

Điểm chuẩn đại học tốp đầu sẽ giảm mạnh

THPT Quốc gia 2018: Mẫu đơn phúc khảo bài thi và quy trình phúc khảo

THPT Quốc gia 2018: Mẫu đơn phúc khảo bài thi và quy trình phúc khảo

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành

Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia của 63 tỉnh, thành

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nước đạt 91,58%