Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Hà Nội: Giữ cho kỳ được hồn cốt của di sản

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Hà Nội: Giữ cho kỳ được hồn cốt của di sản

5.922 di tích tại Hà Nội cần được bảo tồn, phát huy tiềm năng

5.922 di tích tại Hà Nội cần được bảo tồn, phát huy tiềm năng

Phương án nào để trùng tu Hải Vân Quan?

Phương án nào để trùng tu Hải Vân Quan?

Điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

Điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

Cuối tháng 9 thu hồi mặt bằng cho thuê tại Di tích quốc gia Bạch Dinh

Cuối tháng 9 thu hồi mặt bằng cho thuê tại Di tích quốc gia Bạch Dinh

Sống khổ bên di sản thế giới

Sống khổ bên di sản thế giới

Cần hơn 2.200 tỷ đồng để giải tỏa dân khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Cần hơn 2.200 tỷ đồng để giải tỏa dân khu vực 1 di tích Kinh thành Huế

Bộ Giao thông nói gì việc đặt ga ngầm đường sắt cạnh Hồ Gươm?

Bộ Giao thông nói gì việc đặt ga ngầm đường sắt cạnh Hồ Gươm?

'Không thể đặt vấn đề trưng thu đối với di tích dinh thự vua Mèo'

'Không thể đặt vấn đề trưng thu đối với di tích dinh thự vua Mèo'

Kiến nghị tôn tạo Hải Vân Quan theo kiến trúc thời Nguyễn

Kiến nghị tôn tạo Hải Vân Quan theo kiến trúc thời Nguyễn

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra dự án trùng tu phục hồi di tích Cố đô Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra dự án trùng tu phục hồi di tích Cố đô Huế

Di tích tại TPHCM bị xâm hại: Chưa có giải pháp khả quan?

Di tích tại TPHCM bị xâm hại: Chưa có giải pháp khả quan?

Thách thức trong công tác bảo tồn di sản Đô thị cổ - Làng cổ Việt Nam

Thách thức trong công tác bảo tồn di sản Đô thị cổ - Làng cổ Việt Nam

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Giải pháp nào cứu đình làng 300 tuổi đang... bị trùng tu?

Hải Phòng: Công nhận 7 di tích lịch sử cấp thành phố

Hải Phòng: Công nhận 7 di tích lịch sử cấp thành phố

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Giảm thiểu vi phạm trong công tác trùng tu di tích: Tưởng dễ hóa khó

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Sẽ có những quy định riêng đối với việc tu bổ di tích từ nguồn xã hội hóa?

Phê duyệt đầu tư 60 tỷ đồng bảo tồn giá trị Khu di tích Cổ Loa

Phê duyệt đầu tư 60 tỷ đồng bảo tồn giá trị Khu di tích Cổ Loa

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa

Thành lập tổ quản lý di tích thuộc sở hữu cộng đồng tại Hội An (Quảng Nam): Một cách làm hay nhưng không được 'khoán trắng'

Thành lập tổ quản lý di tích thuộc sở hữu cộng đồng tại Hội An (Quảng Nam): Một cách làm hay nhưng không được 'khoán trắng'

Khánh Hòa có 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia

Khánh Hòa có 16 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh xếp hạng quốc gia

Bộ VHTT&DL thống nhất với Hà Tĩnh lập dự án tôn tạo di tích Làng K130

Bộ VHTT&DL thống nhất với Hà Tĩnh lập dự án tôn tạo di tích Làng K130

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Về 'ngôi đình cổ 300 năm bị 'biến' thành một ngày tuổi: Không còn gì để nói': Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm rồi sẽ... 'hòa cả làng'?

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm vụ bê tông hóa đình Lương Xá, Ứng Hòa

Ứng xử văn hóa với di tích

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Ngôi đình hơn 300 năm 'hóa' bê tông cốt thép 1 tuổi

Ứng Hòa (Hà Nội): Dỡ đình cổ 300 tuổi, xây đình bê tông mới tinh

Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung

Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung

Tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội): 'Hô biến' đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi

Tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội): 'Hô biến' đình 300 tuổi thành 1 ngày tuổi

Phát triển du lịch song song với bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở Nam Ô

Phát triển du lịch song song với bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở Nam Ô

Thống nhất tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá

Thống nhất tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Nguyễn Thái Học

Điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Nguyễn Thái Học