USD 'chợ đen' đã hạ nhiệt

USD 'chợ đen' đã hạ nhiệt

Cục Cạnh tranh yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo việc tăng phí rút tiền ATM

Cục Cạnh tranh yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo việc tăng phí rút tiền ATM

Tăng phí và dư luận

Tăng phí và dư luận

Bộ Công Thương yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo việc tăng phí ATM

Bộ Công Thương yêu cầu 4 ngân hàng báo cáo việc tăng phí ATM

Cục Cạnh tranh yêu cầu ngân hàng báo cáo việc tăng phí rút tiền ATM

Cục Cạnh tranh yêu cầu ngân hàng báo cáo việc tăng phí rút tiền ATM

4 ngân hàng phải báo cáo Bộ Công Thương vụ đồng loạt tăng phí rút tiền qua ATM

4 ngân hàng phải báo cáo Bộ Công Thương vụ đồng loạt tăng phí rút tiền qua ATM

Tăng phí ATM, bóp người thu nhập thấp

Tăng phí ATM, bóp người thu nhập thấp

Tài chính 24h: Thanh khoản dồi dào, vì sao lãi suất vẫn khó giảm?

Tài chính 24h: Thanh khoản dồi dào, vì sao lãi suất vẫn khó giảm?

Sẽ tạm dừng tăng phí rút tiền ATM 4 ngân hàng lớn

Sẽ tạm dừng tăng phí rút tiền ATM 4 ngân hàng lớn

Vietcombank thông báo dừng tăng phí rút tiền nội mạng

Vietcombank thông báo dừng tăng phí rút tiền nội mạng

Thấy gì từ việc NHNN 'tuýt còi' vụ tăng phí ATM?

Thấy gì từ việc NHNN 'tuýt còi' vụ tăng phí ATM?

Bị Ngân hàng Nhà nước tuýt còi, Vietcombank dừng tăng phí rút tiền

Bị Ngân hàng Nhà nước tuýt còi, Vietcombank dừng tăng phí rút tiền

NHNN yêu cầu dừng thu phí rút tiền nội mạng ATM

NHNN yêu cầu dừng thu phí rút tiền nội mạng ATM

Ngân hàng đồng loạt giảm phí rút tiền về mức cũ

Ngân hàng đồng loạt giảm phí rút tiền về mức cũ

Tạm thời chưa tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Tạm thời chưa tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Tài chính 24h: Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi' ngân hàng tăng phí ATM

Tài chính 24h: Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi' ngân hàng tăng phí ATM

Vietcombank đột ngột dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Vietcombank đột ngột dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Vietcombank đột ngột dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Vietcombank đột ngột dừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng

Từ 15/7, 4 ngân hàng lớn cùng tăng phí rút tiền ATM Phí rút tiền ATM nội mạng của Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV sẽ đồng loạt tăng từ 1.100 đồng lên 1.560 đồng bắt đầu từ 15/7.

Từ 15/7, 4 ngân hàng lớn cùng tăng phí rút tiền ATM Phí rút tiền ATM nội mạng của Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV sẽ đồng loạt tăng từ 1.100 đồng lên 1.560 đồng bắt đầu từ 15/7.