Nên chấp nhận tử tù hiến xác cho y học

Tử tù hiến xác khó đủ đường

Tử tù hiến xác khó đủ đường

Vì sao không thể lấy tạng của tử tù hiến, ghép cho người sống?

Vì sao không thể lấy tạng của tử tù hiến, ghép cho người sống?

Tử tù muốn hiến tạng: Tinh thần rất đáng hoan nghênh, trân trọng

Tử tù muốn hiến tạng: Tinh thần rất đáng hoan nghênh, trân trọng

Tử tội có thể hiến tạng không?

Tử tội có thể hiến tạng không?

Tử tù xin được hiến tạng: Sao không tạo cơ hội để họ ăn năn, giúp đời lần cuối?

Tử tù xin được hiến tạng: Sao không tạo cơ hội để họ ăn năn, giúp đời lần cuối?

Tử tù xin hiến tạng cho y học: Luật không cấm nhưng khó thực hiện

Tử tù xin hiến tạng cho y học: Luật không cấm nhưng khó thực hiện

Tâm sự của người được ghép giác mạc: Nếu biết là của tử tù, tôi vẫn sẽ nhận

Tâm sự của người được ghép giác mạc: Nếu biết là của tử tù, tôi vẫn sẽ nhận

Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết người

Lấy tạng hiến của tử tù: Sẽ phạm tội giết người

Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng: Khó thành hiện thực

Kẻ sát hại 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng: Khó thành hiện thực

ĐBQH: Tử tù xin hiến tạng, dù nhân văn nhưng rất khó thực hiện!

ĐBQH: Tử tù xin hiến tạng, dù nhân văn nhưng rất khó thực hiện!

Tử tù xin hiến tạng: Cần xây dựng quy định pháp luật cho phù hợp

Tử tù xin hiến tạng: Cần xây dựng quy định pháp luật cho phù hợp

Tử tù muốn hiến tạng cho y học: Các bộ phận không thể sử dụng được sau khi tiêm thuốc độc

Tử tù muốn hiến tạng cho y học: Các bộ phận không thể sử dụng được sau khi tiêm thuốc độc

Mô, tạng của tử tù tiêm thuốc độc có sử dụng được không?

Mô, tạng của tử tù tiêm thuốc độc có sử dụng được không?

Sát thủ 18 tuổi xin hiến tạng: Luật không cấm nhưng khó thực hiện

Sát thủ 18 tuổi xin hiến tạng: Luật không cấm nhưng khó thực hiện

Hung thủ sát hại 5 người ở TP HCM có được phép hiến tạng?

Hung thủ sát hại 5 người ở TP HCM có được phép hiến tạng?

Có nên nhận hiến xác từ sát thủ máu lạnh bị tuyên tử hình?

Có nên nhận hiến xác từ sát thủ máu lạnh bị tuyên tử hình?