Trường ĐH Sài Gòn lấy điểm 'sàn' từ 15-18 điểm

Trường ĐH Sài Gòn lấy điểm 'sàn' từ 15-18 điểm

Trường ĐH Sài Gòn nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-18 điểm

Trường ĐH Sài Gòn nhận hồ sơ xét tuyển từ 15-18 điểm

Trường đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển từ 15 - 20,5 điểm

Trường đại học Công nghiệp TPHCM xét tuyển từ 15 - 20,5 điểm

Điểm 'sàn' đại học sư phạm là 17

Điểm 'sàn' đại học sư phạm là 17

Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 2018

Đại học Đà Nẵng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 2018

ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển

​Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

​Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm trúng tuyển xét theo học bạ 5 ngành học Chất lượng cao của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Điểm trúng tuyển xét theo học bạ 5 ngành học Chất lượng cao của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Thêm 2 trường đại học vừa công bố điểm sàn xét tuyển

Thêm 2 trường đại học vừa công bố điểm sàn xét tuyển

Đại học Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp công bố điểm sàn

Đại học Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp công bố điểm sàn

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh năm 2018

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh năm 2018

Điểm xét tuyển vào Trường ĐH Tài chính- Marketing là 15,5 điểm

Điểm xét tuyển vào Trường ĐH Tài chính- Marketing là 15,5 điểm

Nhiều trường công bố điểm sàn xét tuyển

Nhiều trường công bố điểm sàn xét tuyển

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Học viện Tài chính (AOF) năm 2018

Điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển Học viện Tài chính (AOF) năm 2018

ĐH Nông Lâm TP HCM lấy điểm sàn cao nhất là 19

ĐH Nông Lâm TP HCM lấy điểm sàn cao nhất là 19

Học viện Tài chính công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

Học viện Tài chính công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm 'sàn' từng ngành

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm 'sàn' từng ngành

Điểm sàn xét tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM từ 15 đến 19

Điểm sàn xét tuyển vào Trường ĐH Nông lâm TP HCM từ 15 đến 19

Điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018

Điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2018

Điểm chuẩn xét tuyển 2018 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến điểm chuẩn năm 2018

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến điểm chuẩn năm 2018

ĐH Công nghiệp thực phẩm điều chỉnh điểm sàn xét tuyển

ĐH Công nghiệp thực phẩm điều chỉnh điểm sàn xét tuyển

Trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm xét tuyển

Trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM công bố điểm xét tuyển

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điều chỉnh chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM công bố điều chỉnh chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển

Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm xét tuyển

Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm xét tuyển

Nhiều trường còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung

Nhiều trường còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung