Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc: Gánh nặng chi phí lao động đến 'đỉnh điểm'

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc: Gánh nặng chi phí lao động đến 'đỉnh điểm'

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Cần xác định cơ cấu lương thực - phi lương thực phù hợp hơn

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Cần xác định cơ cấu lương thực - phi lương thực phù hợp hơn

Lương tối thiểu 2019: DN mong chưa điều chỉnh Kỳ II: Hiệp hội DN Nhật Bản lo ngại Việt Nam mất khả năng cạnh tranh

Lương tối thiểu 2019: DN mong chưa điều chỉnh Kỳ II: Hiệp hội DN Nhật Bản lo ngại Việt Nam mất khả năng cạnh tranh

Đề xuất không tăng lương: Không cò kè 3% hay 5% mà...

Đề xuất không tăng lương: Không cò kè 3% hay 5% mà...

Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

Năm 2019, phải tăng lương tối thiểu là lẽ đương nhiên

Tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 bảng lương vẫn diễn ra ở nhiều nơi

Tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 bảng lương vẫn diễn ra ở nhiều nơi

Đề xuất không tăng lương: Trần tình vì người lao động!

Đề xuất không tăng lương: Trần tình vì người lao động!

Tiền lương và năng suất lao động

Tiền lương và năng suất lao động

Hàn Quốc tiếp tục tăng lương tối thiểu trong năm 2019

Hàn Quốc tiếp tục tăng lương tối thiểu trong năm 2019

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng là cần thiết

Điều chỉnh lương tối thiểu vùng là cần thiết

Đề nghị không tăng lương của VCCI là vô lý

Đề nghị không tăng lương của VCCI là vô lý

Sống tối thiểu là sống thế nào?

Sống tối thiểu là sống thế nào?

39% công nhân phải sống tằn tiện, kham khổ

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 8%: Hoàn toàn có cơ sở

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 8%: Hoàn toàn có cơ sở

3 đề xuất về lương tối thiểu vùng năm 2019

3 đề xuất về lương tối thiểu vùng năm 2019

Doanh nghiệp mắc kẹt vì lương tối thiểu

Doanh nghiệp mắc kẹt vì lương tối thiểu

Người lao động cần mức lương đủ sống

Người lao động cần mức lương đủ sống

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất tăng 8% lương năm 2019 cho công nhân

Lương- đừng mãi là cái nợ đồng lần

Lương- đừng mãi là cái nợ đồng lần

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 khó có thể bằng năm 2018

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 khó có thể bằng năm 2018

Lương tối thiểu 2019 có thể sẽ tăng ở mức 5-6%?

Lương tối thiểu 2019 có thể sẽ tăng ở mức 5-6%?

Tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng 2019?: Nên ở mức 5 - 6%

Tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng 2019?: Nên ở mức 5 - 6%

Tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng 2019?

Tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng 2019?

Đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Vẫn chưa tìm được tiếng nói chung

Đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Vẫn chưa tìm được tiếng nói chung

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Công đoàn đề xuất mức tăng không dưới 8%

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Công đoàn đề xuất mức tăng không dưới 8%

Lương tối thiểu vùng 2019: Có đề xuất tăng 8%

Lương tối thiểu vùng 2019: Có đề xuất tăng 8%

Không thể không tăng lương tối thiểu

Không thể không tăng lương tối thiểu

Lương tối thiểu năm tới, tăng bao nhiêu?

Lương tối thiểu năm tới, tăng bao nhiêu?

Bộ LĐTBXH đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu?

Bộ LĐTBXH đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là bao nhiêu?

Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia: Lương tối thiểu vùng năm nay khó có thể tăng bằng năm ngoái

Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia: Lương tối thiểu vùng năm nay khó có thể tăng bằng năm ngoái

Nóng trong phiên họp đầu tiên về mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Nóng trong phiên họp đầu tiên về mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Lương tổi thiểu 2019 sẽ tăng thêm bao nhiêu tiền?

Lương tổi thiểu 2019 sẽ tăng thêm bao nhiêu tiền?

TLĐLĐVN đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 8%

TLĐLĐVN đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 8%

Kết thúc phiên họp đầu tiên lương tối thiểu 2019: Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia nói gì?

Kết thúc phiên họp đầu tiên lương tối thiểu 2019: Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia nói gì?

2019 lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu?

2019 lương tối thiểu vùng tăng bao nhiêu?

Cơ sở nào giới chủ doanh nghiệp đề xuất không tăng lương tối thiểu?

Cơ sở nào giới chủ doanh nghiệp đề xuất không tăng lương tối thiểu?

Tăng lương tối thiểu vùng: Các bên bất đồng quan điểm

Tăng lương tối thiểu vùng: Các bên bất đồng quan điểm

Chưa thống nhất về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Chưa thống nhất về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019

Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh: Chỉ nên tăng lương tối thiểu 5-6%

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh: Chỉ nên tăng lương tối thiểu 5-6%

Tranh cãi căng thẳng việc có tăng lương hay không

Tranh cãi căng thẳng việc có tăng lương hay không

Chênh lệch quá lớn trong đề xuất của các bên

Chênh lệch quá lớn trong đề xuất của các bên

Phiên họp lần thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng 2019

Phiên họp lần thứ nhất về phương án tiền lương tối thiểu vùng 2019