Lương tối thiểu thấp: Mất động lực, sao cống hiến!

Lương tối thiểu thấp: Mất động lực, sao cống hiến!

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 - Bài 2: Hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 - Bài 2: Hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019: Phương án nào hợp lý?

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2019: Phương án nào hợp lý?

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%

Lương tối thiểu và đời sống công nhân

Lương tối thiểu và đời sống công nhân

VCCI đề xuất tăng 2% lương tối thiểu nhưng vẫn bất đồng quan điểm

VCCI đề xuất tăng 2% lương tối thiểu nhưng vẫn bất đồng quan điểm

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Vẫn chưa thể chốt mức tăng

Lương tối thiểu vùng năm 2019: Vẫn chưa thể chốt mức tăng

Giới chủ đã 'chịu' tăng lương tối thiểu năm 2019 lên 2%

Họp phiên thứ 2 bàn về tăng lương tối thiểu vùng: Chưa chốt mức tăng

Họp phiên thứ 2 bàn về tăng lương tối thiểu vùng: Chưa chốt mức tăng

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Chưa chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Phiên họp thứ 2 Hội đồng tiền lương quốc gia: - Các bên chưa tìm được tiếng nói chung về mức tăng lương tối thiểu vùng

Mức sống tối thiểu và những con số định lượng

Mức sống tối thiểu và những con số định lượng

Vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Đề xuất thay đổi cách tính lương tối thiểu

Đề xuất thay đổi cách tính lương tối thiểu

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2019

Phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia: Chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu năm 2019

Tiền lương tối thiểu vùng: Chủ sử dụng lao động đề xuất chỉ tăng 2%

Tiền lương tối thiểu vùng: Chủ sử dụng lao động đề xuất chỉ tăng 2%

Đời sống khó khăn, nhưng tiền lương vẫn 'nâng lên đặt xuống'

Đời sống khó khăn, nhưng tiền lương vẫn 'nâng lên đặt xuống'

NÂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Mức đề xuất vẫn vênh nhau

NÂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG: Mức đề xuất vẫn vênh nhau

Vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng 2019

Vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng 2019

Chưa đi đến kết quả cuối cùng

Chưa đi đến kết quả cuối cùng

Vẫn chưa thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Vẫn chưa thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Đàm phán lương tối thiểu 2019: Chưa tìm được tiếng nói chung

Đàm phán lương tối thiểu 2019: Chưa tìm được tiếng nói chung

Chưa thống nhất quan điểm tăng lương tối thiểu vùng 2019

Chưa thống nhất quan điểm tăng lương tối thiểu vùng 2019

Vẫn chưa thể chốt mức lương tối thiểu năm 2019

Vẫn chưa thể chốt mức lương tối thiểu năm 2019

Chưa chốt lương tối thiểu do bất đồng 'rổ hàng hóa'

Chưa chốt lương tối thiểu do bất đồng 'rổ hàng hóa'

Tăng lương tối thiểu: Các bên tranh cãi gay gắt, chưa có tiếng nói chung

Tăng lương tối thiểu: Các bên tranh cãi gay gắt, chưa có tiếng nói chung

Giới chủ sử dụng đồng ý tăng lương tối thiểu vùng 2019

Giới chủ sử dụng đồng ý tăng lương tối thiểu vùng 2019

Bàn về tăng lương: Tăng bao nhiêu là tạm ổn?

Bàn về tăng lương: Tăng bao nhiêu là tạm ổn?

Chưa chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Chưa chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Gánh nặng lương tối thiểu khiến doanh nghiệp mệt mỏi

Gánh nặng lương tối thiểu khiến doanh nghiệp mệt mỏi

Vẫn chưa 'chốt' mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Vẫn chưa 'chốt' mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Vẫn bất đồng về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Vẫn bất đồng về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Phiên họp thứ hai đàm phán tăng lương tối thiểu vùng 2019: Gay cấn cách tính tỷ lệ lương thực thực phẩm

Phiên họp thứ hai đàm phán tăng lương tối thiểu vùng 2019: Gay cấn cách tính tỷ lệ lương thực thực phẩm

Vẫn chưa ngã ngũ mức tăng tiền lương cho người lao động

Vẫn chưa ngã ngũ mức tăng tiền lương cho người lao động

Chưa thống nhất được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Chưa thống nhất được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019

Giữ nguyên mức tăng, tiền lương của người lao động có thể âm 4%?

Giữ nguyên mức tăng, tiền lương của người lao động có thể âm 4%?

Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ hai đàm phán về lương tối thiểu vùng 2019

Hội đồng tiền lương quốc gia họp phiên thứ hai đàm phán về lương tối thiểu vùng 2019

Họp Hội đồng Tiền lương: Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn giữ mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 8%

Họp Hội đồng Tiền lương: Tổng LĐLĐ Việt Nam vẫn giữ mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 8%

Phó Chủ tịch VCCI: Sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 khác lần trước

Phó Chủ tịch VCCI: Sẽ đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 khác lần trước

'VCCI đề xuất không tăng lương 2019 là chuyện bình thường!'

'VCCI đề xuất không tăng lương 2019 là chuyện bình thường!'

Tăng lương tối thiểu vùng: Phải bảo đảm mức sống tối thiểu

Tăng lương tối thiểu vùng: Phải bảo đảm mức sống tối thiểu

Lương tối thiểu vùng 2019 sẽ tăng bao nhiêu khi khoảng cách đang là 8%

Lương tối thiểu vùng 2019 sẽ tăng bao nhiêu khi khoảng cách đang là 8%

Phiên hai Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ quyết mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019?

Phiên hai Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ quyết mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019?