Áp thuế nhập khẩu từ 0,14 - 10% trong giá xăng dầu quý 3/2018

Áp thuế nhập khẩu từ 0,14 - 10% trong giá xăng dầu quý 3/2018

'Không nên tăng ngay kịch trần 4.000 đồng/lít thuế môi trường với xăng'

'Không nên tăng ngay kịch trần 4.000 đồng/lít thuế môi trường với xăng'

Dân còng lưng rồi, thưa Bộ trưởng Tài chính!

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Chưa đồng ý tăng thuế môi trường với xăng, dầu

Chưa đồng ý tăng thuế môi trường với xăng, dầu

Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng

Chưa 'chốt' tăng thuế môi trường với xăng

Chưa 'chốt' tăng thuế môi trường với xăng

Chưa biểu quyết tăng thuế bảo vệ môi trường

Chưa biểu quyết tăng thuế bảo vệ môi trường

Chưa tăng thuế BVMT: Hợp lòng dân

Chưa tăng thuế BVMT: Hợp lòng dân

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, than đá

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, than đá

Thuế Bảo vệ môi trường lên bàn nghị sự Quốc hội

Thuế Bảo vệ môi trường lên bàn nghị sự Quốc hội

Chưa thông qua tăng 'kịch trần' thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Chưa thông qua tăng 'kịch trần' thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Chưa biểu quyết thông qua việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Chưa biểu quyết thông qua việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Thường vụ QH bàn tăng thuế môi trường xăng dầu xuyên trưa

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Chưa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Thường vụ QH chưa chốt tăng thuế môi trường xăng, dầu

Thường vụ QH chưa chốt tăng thuế môi trường xăng, dầu

Chưa quyết tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Chưa quyết tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Phải sớm giảm giá xăng E5

Phải sớm giảm giá xăng E5

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Cần cân nhắc và có lộ trình

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu: Cần cân nhắc và có lộ trình

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu theo cách bù trừ

Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu theo cách bù trừ

Sắp tới công thức tính thay đổi, giá bán lẻ xăng dầu sẽ thế nào ?

Sắp tới công thức tính thay đổi, giá bán lẻ xăng dầu sẽ thế nào ?

Tăng thuế xăng dầu: Nên có lộ trình từ 500 đồng/lít

Tăng thuế xăng dầu: Nên có lộ trình từ 500 đồng/lít

Bộ Công Thương đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo lộ trình

Bộ Công Thương đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo lộ trình

Phó Thủ tướng đồng ý giãn thời gian tăng thuế môi trường với xăng dầu

Phó Thủ tướng đồng ý giãn thời gian tăng thuế môi trường với xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị tăng thuế xăng dầu có lộ trình, từ 500 đồng/lít

Bộ Công Thương đề nghị tăng thuế xăng dầu có lộ trình, từ 500 đồng/lít

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Đi kèm nỗi lo lạm phát?

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Đi kèm nỗi lo lạm phát?

Bộ Công thương lo tăng thuế môi trường đẩy giá xăng dầu tăng cao

Bộ Công thương lo tăng thuế môi trường đẩy giá xăng dầu tăng cao

Cân nhắc khi tăng thuế môi trường xăng dầu lên 4.000 đồng

Cân nhắc khi tăng thuế môi trường xăng dầu lên 4.000 đồng

Bộ Công thương lo giá xăng chịu áp lực lớn khi tăng thuế bảo vệ môi trường

Bộ Công thương lo giá xăng chịu áp lực lớn khi tăng thuế bảo vệ môi trường

Giá xăng nguy cơ tăng 1.000 đồng/lít: Nỗi lo lắng của vị thứ trưởng

Giá xăng nguy cơ tăng 1.000 đồng/lít: Nỗi lo lắng của vị thứ trưởng

Bộ Công Thương sẽ đề nghị không tăng kịch trần thuế môi trường xăng dầu

Bộ Công Thương sẽ đề nghị không tăng kịch trần thuế môi trường xăng dầu

Giá cả biến động vì chi phí tăng

Giá cả biến động vì chi phí tăng

Tăng thuế xăng không vì môi trường!

Tăng thuế xăng không vì môi trường!

Tăng thuế xăng dầu lên kịch khung 4000 đồng/lít, ai được hưởng lợi?

Tăng thuế xăng dầu lên kịch khung 4000 đồng/lít, ai được hưởng lợi?

Sắp tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường: Xăng 4.000 đồng/lít, dầu 2.000 đồng/lít?

Sắp tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường: Xăng 4.000 đồng/lít, dầu 2.000 đồng/lít?

Giá cả chịu sức ép trước quyết định tăng thuế môi trường xăng dầu kịch trần

Giá cả chịu sức ép trước quyết định tăng thuế môi trường xăng dầu kịch trần

Mặt bằng giá đang chịu sức ép

Mặt bằng giá đang chịu sức ép

Giá xăng tăng liên tục: Gánh nặng trước mắt, nguy cơ khó lường

Giá xăng tăng liên tục: Gánh nặng trước mắt, nguy cơ khó lường

Phập phồng lo thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tăng kịch khung

Phập phồng lo thuế bảo vệ môi trường xăng dầu tăng kịch khung

Tăng phí môi trường với xăng lên 8.000 đồng/lít: Chuyên gia nói gì?

Tăng phí môi trường với xăng lên 8.000 đồng/lít: Chuyên gia nói gì?