Xử lý tổ chức, cá nhân để kéo dài tiến độ, tăng vốn dự án

Đánh giá tác động môi trường kéo lùi tốc độ giải ngân

Đánh giá tác động môi trường kéo lùi tốc độ giải ngân

Gỡ vướng trong quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư

Gỡ vướng trong quy định về báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Chuẩn bị nội dung cho phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chuẩn bị nội dung cho phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bất cập trong quản lý đất đai vào 'tầm ngắm' của đoàn giám sát Quốc hội

Bất cập trong quản lý đất đai vào 'tầm ngắm' của đoàn giám sát Quốc hội

Cần Thơ sẽ được hưởng cơ chế đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng

Cần Thơ sẽ được hưởng cơ chế đặc thù như Đà Nẵng, Hải Phòng

Quy hoạch đất đai 'lộn xộn', Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc

Quy hoạch đất đai 'lộn xộn', Đoàn giám sát đặc biệt của Quốc hội chuẩn bị vào cuộc

Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật

Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng pháp luật

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 25 của UBTVQH

Thủ tướng phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 25 của UBTV Quốc hội

Thủ tướng phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 25 của UBTV Quốc hội

Phân công chuẩn bị Phiên họp

Quốc hội giám sát tối cao về phòng cháy, chữa cháy và quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị