9 dự án luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

9 dự án luật sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 28

Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hôm nay, 17/10, Thường vụ Quốc hội họp về công tác nhân sự

Hôm nay, 17/10, Thường vụ Quốc hội họp về công tác nhân sự

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ngày 23/10

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ngày 23/10

Dự kiến ngày 23-10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước

Dự kiến ngày 23-10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước

Chủ tịch QH: 'ĐBQH gạt tay từ chối phóng viên, trông rất khó chịu'

Chủ tịch QH: 'ĐBQH gạt tay từ chối phóng viên, trông rất khó chịu'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa xiv

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa xiv

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự cấp cao tại phiên họp thứ 28

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự cấp cao tại phiên họp thứ 28

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải tự đánh giá có 'tự diễn biến' hay không

Người được lấy phiếu tín nhiệm phải tự đánh giá có 'tự diễn biến' hay không

Chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ thảo luận về dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động

Ủy ban vh, gd, tn, tn & nđ thảo luận về dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đề nghị bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Đề nghị bổ sung chức năng điều tra cho cơ quan thuế

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Thực hiện sát sao các nội dung Nghị quyết của Quốc hội

Thực hiện sát sao các nội dung Nghị quyết của Quốc hội

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chương trình Kỳ họp thứ 6

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chương trình Kỳ họp thứ 6

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 9 dự án luật tại kỳ họp thứ sáu

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong hơn 22 ngày

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong hơn 22 ngày

Sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6

Sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại Kỳ họp thứ 6

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thống nhất về dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa thống nhất về dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa xiv

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa xiv

Dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội làm việc trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội làm việc trong 22,5 ngày

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT ngày 23/10

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT ngày 23/10

Rút Dự án Luật Hành chính công khỏi Chương trình xây dựng luật

Rút Dự án Luật Hành chính công khỏi Chương trình xây dựng luật

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT vào tháng 10

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT vào tháng 10

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Dừng sáng kiến lập pháp 'hiếm hoi' của đại biểu Quốc hội

Dừng sáng kiến lập pháp 'hiếm hoi' của đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dừng xây dựng Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dừng xây dựng Luật Hành chính công

Xin dừng dự Luật Hành chính công, dự án luật đầu tiên được ĐBQH xây dựng

Xin dừng dự Luật Hành chính công, dự án luật đầu tiên được ĐBQH xây dựng

Dự án Luật Hành chính công dừng lại ở góc độ nghiên cứu khoa học

Dự án Luật Hành chính công dừng lại ở góc độ nghiên cứu khoa học

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Kết quả bất ngờ dự thảo Luật từ sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội

Kết quả bất ngờ dự thảo Luật từ sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công