Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Cử tri Can Lộc mong muốn tăng cường các chế tài xử lý trong các bộ luật

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng

Chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các nội dung giám sát, chất vấn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chương trình Kỳ họp thứ 6

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chương trình Kỳ họp thứ 6

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 9 dự án luật tại kỳ họp thứ sáu

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong hơn 22 ngày

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong hơn 22 ngày

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa xiv

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa xiv

Dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội làm việc trong 22,5 ngày

Dự kiến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội làm việc trong 22,5 ngày

Không bàn luật Đặc khu tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10

Không bàn luật Đặc khu tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT ngày 23/10

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng TT&TT ngày 23/10

Rút Dự án Luật Hành chính công khỏi Chương trình xây dựng luật

Rút Dự án Luật Hành chính công khỏi Chương trình xây dựng luật

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT vào tháng 10

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT vào tháng 10

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dừng xây dựng Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dừng xây dựng Luật Hành chính công

Xin dừng dự Luật Hành chính công, dự án luật đầu tiên được ĐBQH xây dựng

Xin dừng dự Luật Hành chính công, dự án luật đầu tiên được ĐBQH xây dựng

Kết quả bất ngờ dự thảo Luật từ sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội

Kết quả bất ngờ dự thảo Luật từ sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Báo cáo Quốc hội xin dừng xây dựng Luật Hành chính công

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc hợp nhất 3 Văn phòng ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập TP. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập TP. Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh QH bầu, phê chuẩn

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh QH bầu, phê chuẩn

Thường vụ Quốc hội xem xét lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt

Thường vụ Quốc hội xem xét lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Bảo đảm công bằng trong ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng giữa khu vực công và khu vực tư

Bảo đảm công bằng trong ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng giữa khu vực công và khu vực tư

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luật 02 Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luật 02 Dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Ủy ban Pháp luật thẩm tra sơ bộ dự án Luật Hành chính công

Ủy ban Pháp luật thẩm tra sơ bộ dự án Luật Hành chính công

Thường trực Ủy ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội 2018

Thường trực Ủy ban Pháp luật thẩm tra Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội 2018

Luật Giáo dục Đại học không được trái các nguyên tắc của Luật Giáo dục sửa đổi

Luật Giáo dục Đại học không được trái các nguyên tắc của Luật Giáo dục sửa đổi

Ủy ban Tư pháp tổ chức Hội thảo Quy định về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Tư

Ủy ban Tư pháp tổ chức Hội thảo Quy định về phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực Tư