Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Kế hoạch hành động thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bổ sung quy định về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Bổ sung quy định về quản lý cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Sửa đổi một số điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đường thủy

Sửa đổi một số điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đường thủy

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng

Cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng

Hoàn thiện lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 về kinh doanh vận tải

Hoàn thiện lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 về kinh doanh vận tải

Cơ quan nào thẩm định dự án của DN có vốn Nhà nước?

Cơ quan nào thẩm định dự án của DN có vốn Nhà nước?

Công trình nào phải mua bảo hiểm?

Công trình nào phải mua bảo hiểm?

Bố trí, kiện toàn cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện ở Hà Nội

Bố trí, kiện toàn cơ sở, vật chất cho hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện ở Hà Nội

Hoàn thiện các quy định về hàng hóa nguy hiểm

Hoàn thiện các quy định về hàng hóa nguy hiểm

Hà Nội: Tăng cường quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội: Tăng cường quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Kiểm tra, rà soát quy định các sản phẩm du lịch ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng du khách

Kiểm tra, rà soát quy định các sản phẩm du lịch ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng du khách

Các dự án vốn ODA thuộc nguồn vốn đầu tư công

Các dự án vốn ODA thuộc nguồn vốn đầu tư công

Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công

Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 6/2018

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 6/2018

Quyền kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Quyền kinh doanh ngành, nghề có điều kiện

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Vĩnh Phúc

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP

Khẩn trương hoàn thiện báo cáo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP

Tư vấn công trình điện có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

Tư vấn công trình điện có cần chứng chỉ năng lực xây dựng?

7 nhóm đối tượng kinh doanh bất động sản không phải thành lập Công ty

7 nhóm đối tượng kinh doanh bất động sản không phải thành lập Công ty

Thời hạn giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Thời hạn giấy phép hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Có được thuê giám sát công tác bảo dưỡng công trình?

Có được thuê giám sát công tác bảo dưỡng công trình?

Dự thầu gói cải tạo, sửa chữa nhỏ có cần chứng chỉ năng lực?

Dự thầu gói cải tạo, sửa chữa nhỏ có cần chứng chỉ năng lực?

Giải quyết dứt điểm tàu cá hoạt động kém hiệu quả, phải nằm bờ

Giải quyết dứt điểm tàu cá hoạt động kém hiệu quả, phải nằm bờ

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội

Quy định về nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội

Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Có được ủy thác quản lý dự án Chương trình 135?

Có được ủy thác quản lý dự án Chương trình 135?

Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Long An

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về PPP

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về PPP

Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất

Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất