Huyện Vĩnh Lộc triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Huyện Vĩnh Lộc triển khai, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Nhiều giải pháp thiết thực trong học và làm theo Bác ở Hải Lăng (Quảng Trị)

Nhiều giải pháp thiết thực trong học và làm theo Bác ở Hải Lăng (Quảng Trị)

Văn Yên khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội

Văn Yên khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội

Đưa các đề án trọng điểm vào hoạt động kiểm tra giám sát

Đưa các đề án trọng điểm vào hoạt động kiểm tra giám sát

SAMCO: Quy hoạch cán bộ từ công nhân trực tiếp sản xuất

SAMCO: Quy hoạch cán bộ từ công nhân trực tiếp sản xuất

Thành quả từ bám sát thực tiễn

Xây dựng Đảng bám sát thực tiễn, hướng trọng tâm về cơ sở

Xây dựng Đảng bám sát thực tiễn, hướng trọng tâm về cơ sở

Người đứng đầu gương mẫu để cấp dưới học tập và làm theo

Người đứng đầu gương mẫu để cấp dưới học tập và làm theo

Các địa phương, đơn vị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Các địa phương, đơn vị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng

Huyện Thạch Thất đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thường xuyên lắng nghe nguyện vọng người dân

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn phức tạp

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Suy thoái về tư tưởng chính trị vẫn còn phức tạp

Khắc phục tình trạng làm báo cáo kiểu hình thức, gây lãng phí thời gian, nhân lực

Khắc phục tình trạng làm báo cáo kiểu hình thức, gây lãng phí thời gian, nhân lực