Sẽ khắc phục tình trạng học sinh viết vào sách giáo khoa

Sẽ khắc phục tình trạng học sinh viết vào sách giáo khoa

Bộ Giáo dục: 'Tái sử dụng SGK để tránh lãng phí'

Bộ Giáo dục: 'Tái sử dụng SGK để tránh lãng phí'

Sách giáo khoa dùng 1 lần: Bộ Giáo dục nói thẳng

Sách giáo khoa dùng 1 lần: Bộ Giáo dục nói thẳng

Bộ GD&ĐT: Tái sử dụng SGK, để tránh lãng phí

Bộ GD&ĐT: Tái sử dụng SGK, để tránh lãng phí

Quan điểm của Bộ giáo dục là sách giáo khoa phải được tái sử dụng nhiều lần

Quan điểm của Bộ giáo dục là sách giáo khoa phải được tái sử dụng nhiều lần

Quan điểm của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách khoa giáo để tránh lãng phí

Quan điểm của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách khoa giáo để tránh lãng phí

Quan điểm của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách khoa giáo để tránh lãng phí

Quan điểm của Bộ GD-ĐT về sử dụng sách khoa giáo để tránh lãng phí

Bộ GD&ĐT quán triệt không để học sinh viết vào SGK, tránh gây lãng phí

Bộ GD&ĐT quán triệt không để học sinh viết vào SGK, tránh gây lãng phí

Bộ GD-ĐT: Không yêu cầu học sinh làm bài trực tiếp trên SGK để tránh lãng phí

Bộ GD-ĐT: Không yêu cầu học sinh làm bài trực tiếp trên SGK để tránh lãng phí

Sách giáo khoa dùng 1 lần gây lãng phí, Thứ trưởng GD-ĐT thông tin chính thức

Sách giáo khoa dùng 1 lần gây lãng phí, Thứ trưởng GD-ĐT thông tin chính thức

Bộ SGK riêng của TP.HCM không chỉ dùng cho học sinh thành phố

Bộ SGK riêng của TP.HCM không chỉ dùng cho học sinh thành phố

Cần minh bạch khi tồn tại nhiều sách giáo khoa

Cần minh bạch khi tồn tại nhiều sách giáo khoa

Xóa 'đồng phục' sách giáo khoa: Làm thế nào để không 'loạn'?

Xóa 'đồng phục' sách giáo khoa: Làm thế nào để không 'loạn'?

Chọn SGK theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh

Chọn SGK theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh

Sách giáo khoa dùng 1 lần: Hơn cả lãng phí

Sách giáo khoa dùng 1 lần: Hơn cả lãng phí

Đảm bảo tính khả thi của chương trình, SGK giáo dục phổ thông

Đảm bảo tính khả thi của chương trình, SGK giáo dục phổ thông

Lào Cai: 8 trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục phổ thông mới

Lào Cai: 8 trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Thêm nhiều điểm mới

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Thêm nhiều điểm mới

Phụ huynh đang rất dị ứng với những từ 'thử nghiệm' hay 'thí điểm'

Phụ huynh đang rất dị ứng với những từ 'thử nghiệm' hay 'thí điểm'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bắt đầu từ người thầy

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bắt đầu từ người thầy

Chương trình giáo dục phổ thông mới: 'Cũng không cần quá vội'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: 'Cũng không cần quá vội'

Kiến thức trong chương trình mới không chỉ khó và nặng mà là ...rất khó

Kiến thức trong chương trình mới không chỉ khó và nặng mà là ...rất khó

Đà Nẵng muốn thầy cô đi du lịch nước ngoài và học thêm vào mùa hè

Đà Nẵng muốn thầy cô đi du lịch nước ngoài và học thêm vào mùa hè

Kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi

Kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Chúng tôi không tự vẽ chương trình để khen mình!'

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Chúng tôi không tự vẽ chương trình để khen mình!'

Công bố kết quả thực nghiệm Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Công bố kết quả thực nghiệm Chương trình Giáo dục phổ thông mới

0,37% nhà giáo không đồng ý dự thảo chương trình môn học mới

0,37% nhà giáo không đồng ý dự thảo chương trình môn học mới

Có 0,37% giáo viên không đồng ý về chương trình giáo dục phổ thông mới

Thầy cô chỉ làm tốt nếu hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình mới

Thầy cô chỉ làm tốt nếu hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình mới

0,37% số ý kiến không đồng tình với dự thảo các chương trình môn học

0,37% số ý kiến không đồng tình với dự thảo các chương trình môn học

Công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Kết quả thực nghiệm các môn học trong chương trình mới

Kết quả thực nghiệm các môn học trong chương trình mới

Thực nghiệm chương trình GDPT mới: Bỡ ngỡ và kỳ vọng

Thực nghiệm chương trình GDPT mới: Bỡ ngỡ và kỳ vọng

Chương trình GDPT mới, tinh gọn, khoa học

Chương trình GDPT mới, tinh gọn, khoa học

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải sử dụng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải sử dụng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10

Để cải cách GD trong thi cử, Chương trình, SGK đạt kết quả tốt nhất

Để cải cách GD trong thi cử, Chương trình, SGK đạt kết quả tốt nhất

Nhiều trường ở Sài Gòn muốn chương trình mới giảm tải hơn nữa

Nhiều trường ở Sài Gòn muốn chương trình mới giảm tải hơn nữa

Bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh