Cần minh bạch khi tồn tại nhiều sách giáo khoa

Cần minh bạch khi tồn tại nhiều sách giáo khoa

Xóa 'đồng phục' sách giáo khoa: Làm thế nào để không 'loạn'?

Xóa 'đồng phục' sách giáo khoa: Làm thế nào để không 'loạn'?

Một chương trình, nhiều bộ SGK: Có thể thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh

Một chương trình, nhiều bộ SGK: Có thể thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh

Chọn SGK theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh

Chọn SGK theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh

Vì sao Công nghệ Giáo dục không phải sách giáo khoa?

Vì sao Công nghệ Giáo dục không phải sách giáo khoa?

Đảm bảo tính khả thi của chương trình, SGK giáo dục phổ thông

Đảm bảo tính khả thi của chương trình, SGK giáo dục phổ thông

Lào Cai: 8 trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục phổ thông mới

Lào Cai: 8 trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục phổ thông mới

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Thêm nhiều điểm mới

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi): Thêm nhiều điểm mới

Phụ huynh đang rất dị ứng với những từ 'thử nghiệm' hay 'thí điểm'

Phụ huynh đang rất dị ứng với những từ 'thử nghiệm' hay 'thí điểm'

Độ mở và lưới lọc trong chương trình mới Ngữ văn

Độ mở và lưới lọc trong chương trình mới Ngữ văn

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bắt đầu từ người thầy

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Bắt đầu từ người thầy

Đảm bảo tất cả giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Đảm bảo tất cả giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Chương trình giáo dục phổ thông mới: 'Cũng không cần quá vội'

Chương trình giáo dục phổ thông mới: 'Cũng không cần quá vội'

Kiến thức trong chương trình mới không chỉ khó và nặng mà là ...rất khó

Kiến thức trong chương trình mới không chỉ khó và nặng mà là ...rất khó

Đà Nẵng muốn thầy cô đi du lịch nước ngoài và học thêm vào mùa hè

Đà Nẵng muốn thầy cô đi du lịch nước ngoài và học thêm vào mùa hè

Kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi

Kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Chúng tôi không tự vẽ chương trình để khen mình!'

GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Chúng tôi không tự vẽ chương trình để khen mình!'

Công bố kết quả thực nghiệm Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Công bố kết quả thực nghiệm Chương trình Giáo dục phổ thông mới

0,37% nhà giáo không đồng ý dự thảo chương trình môn học mới

0,37% nhà giáo không đồng ý dự thảo chương trình môn học mới

Có 0,37% giáo viên không đồng ý về chương trình giáo dục phổ thông mới

Thầy cô chỉ làm tốt nếu hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình mới

Thầy cô chỉ làm tốt nếu hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình mới

Công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Công bố kết quả thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Kết quả thực nghiệm các môn học trong chương trình mới

Kết quả thực nghiệm các môn học trong chương trình mới

Cần điều chỉnh những biểu hiện bất bình đẳng giới trong sách giáo khoa

Cần điều chỉnh những biểu hiện bất bình đẳng giới trong sách giáo khoa

Thực nghiệm chương trình GDPT mới: Bỡ ngỡ và kỳ vọng

Thực nghiệm chương trình GDPT mới: Bỡ ngỡ và kỳ vọng

Hướng tới yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Hướng tới yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Chương trình GDPT mới, tinh gọn, khoa học

Chương trình GDPT mới, tinh gọn, khoa học

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải sử dụng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải sử dụng bài thi tổ hợp trong kỳ thi vào lớp 10

Để cải cách GD trong thi cử, Chương trình, SGK đạt kết quả tốt nhất

Để cải cách GD trong thi cử, Chương trình, SGK đạt kết quả tốt nhất

Nhiều trường ở Sài Gòn muốn chương trình mới giảm tải hơn nữa

Nhiều trường ở Sài Gòn muốn chương trình mới giảm tải hơn nữa

Bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Ngành GD&ĐT ký kết phối hợp giám sát thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Ngành GD&ĐT ký kết phối hợp giám sát thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Năm 2019: TP. Hồ Chí Minh sẽ có sách giáo khoa riêng

Năm 2019: TP. Hồ Chí Minh sẽ có sách giáo khoa riêng

Chuẩn mực biên soạn sách giáo khoa

Trách nhiệm 'tích hợp' 2, 3 môn vào 1 sách đã sớm được gài vào chân Quốc hội?

Trách nhiệm 'tích hợp' 2, 3 môn vào 1 sách đã sớm được gài vào chân Quốc hội?

Người biên soạn sách giáo khoa phải có trình độ đại học trở lên

Người biên soạn sách giáo khoa phải có trình độ đại học trở lên