Xe thiết giáp Mỹ bốc cháy, 15 binh sĩ bị thương

Xe thiết giáp Mỹ bốc cháy, 15 binh sĩ bị thương

Năm người nguy kịch khi xe lội nước Mỹ tự thiêu

Năm người nguy kịch khi xe lội nước Mỹ tự thiêu

Kinh hoàng: Xe thiếp giáp Mỹ bốc cháy khi huấn luyện

Xe thiết giáp chở quân bốc cháy, 15 binh sĩ Mỹ bị thương

Xe thiết giáp chở quân bốc cháy, 15 binh sĩ Mỹ bị thương

Xe thiết giáp Mỹ bất ngờ bốc cháy lúc tập trận, 15 binh sĩ bị thương

Xe thiết giáp Mỹ bất ngờ bốc cháy lúc tập trận, 15 binh sĩ bị thương

Xe thiết giáp Mỹ bốc cháy, nhiều lính thủy quân lục chiến nguy kịch

Xe thiết giáp Mỹ bốc cháy, nhiều lính thủy quân lục chiến nguy kịch

15 thủy quân lục chiến bị thương tại căn cứ quân sự Mỹ

15 thủy quân lục chiến bị thương tại căn cứ quân sự Mỹ