Hiệu trưởng ĐH Harvard từng phản đối chiến tranh Việt Nam

Hiệu trưởng ĐH Harvard từng phản đối chiến tranh Việt Nam

Hiệu trưởng Harvard: 'Chiến tranh là lửa thử vàng thuần chất'

Hiệu trưởng Harvard: 'Chiến tranh là lửa thử vàng thuần chất'

Hiệu trưởng Đại học Harvard: 'Tôi dành cho Việt Nam mối quan tâm đặc biệt'

Hiệu trưởng Đại học Harvard: 'Tôi dành cho Việt Nam mối quan tâm đặc biệt'

Hiệu trưởng ĐH Harvard: Việt Nam không phải cuộc chiến

Hiệu trưởng ĐH Harvard: Việt Nam không phải cuộc chiến

Hiệu trưởng ĐH Harvard: 'Tôi bị định hình bởi Chiến tranh Việt Nam'

Hiệu trưởng ĐH Harvard: 'Tôi bị định hình bởi Chiến tranh Việt Nam'

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên Việt Nam

Hiệu trưởng Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP HCM

Hiệu trưởng Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP HCM

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP HCM

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP HCM

Hiệu trưởng Harvard, người phụ nữ quyền lực của thế giới

Hiệu trưởng Harvard, người phụ nữ quyền lực của thế giới

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ nói chuyện với sinh viên TP.HCM

Ngày mai, Hiệu trưởng ĐH Harvard nói chuyện với sinh viên Việt

Ngày mai, Hiệu trưởng ĐH Harvard nói chuyện với sinh viên Việt

Những thành công nổi bật của hiệu trưởng thứ 28 ĐH Harvard

Những thành công nổi bật của hiệu trưởng thứ 28 ĐH Harvard

Hiệu trưởng Đại học Harvard: Từ 'cô con gái bất trị' đến người dẫn dắt các thiên tài

Hiệu trưởng Đại học Harvard: Từ 'cô con gái bất trị' đến người dẫn dắt các thiên tài

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ thuyết trình trước sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ thuyết trình trước sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng ĐH Harvard nói chuyện với sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng ĐH Harvard nói chuyện với sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng Havard sẽ thuyết trình trước sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng Havard sẽ thuyết trình trước sinh viên TP.HCM

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ tới Việt Nam

Hiệu trưởng Đại học Harvard sẽ tới Việt Nam

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ thuyết trình với sinh viên Trường Nhân văn

Hiệu trưởng ĐH Harvard sẽ thuyết trình với sinh viên Trường Nhân văn