Tráo người cách ly: Coi chừng phạt tù cả đôi!

Tráo người cách ly: Coi chừng phạt tù cả đôi!

Hành vi tráo người cách ly có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020, thậm chí bị truy cứu trách...
F1 tráo người đi cách ly thay, vi phạm gì?

F1 tráo người đi cách ly thay, vi phạm gì?