Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trúng cử Đại biểu quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ trúng cử Đại biểu quốc hội khóa XV

Trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Lai Châu có 6 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội...
ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐẮK LẮK HỌP PHIÊN LẦN THỨ 6

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH ĐẮK LẮK HỌP PHIÊN LẦN THỨ 6

Kỳ vọng lớn vào lãnh đạo đất nước

Kỳ vọng lớn vào lãnh đạo đất nước

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 13 cán bộ y, bác sĩ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 13 cán bộ y, bác sĩ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử ĐBQH Khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử ĐBQH Khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bắc Giang: 9 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bắc Giang: 9 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cuộc bầu cử cho thấy càng khó khăn, khát vọng vươn lên càng trỗi dậy

Cuộc bầu cử cho thấy càng khó khăn, khát vọng vươn lên càng trỗi dậy

2/3 người tự ứng cử tại thành phố Hà Nội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

2/3 người tự ứng cử tại thành phố Hà Nội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

499 đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

Ủy ban Bầu cử huyện Vạn Ninh: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ủy ban Bầu cử huyện Vạn Ninh: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

499 người người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt 38,6%

Lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt 38,6%

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố kết quả bầu cử và danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

17 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

17 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Chuẩn bị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội, 1 người không được xác nhận tư cách đại biểu

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội, 1 người không được xác nhận tư cách đại biểu

Huyện Quảng Xương tổng kết Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Huyện Quảng Xương tổng kết Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều nay (10/6), Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Chiều nay (10/6), Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội

Lệ Thủy: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Lệ Thủy: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Tuyên Hóa: Tổng kết công tác bầu cử

Tuyên Hóa: Tổng kết công tác bầu cử