Kỳ vọng Quốc hội khóa XV 'chuyên sâu, chuyên lâu và chuyên nghiệp'

Kỳ vọng Quốc hội khóa XV 'chuyên sâu, chuyên lâu và chuyên nghiệp'

Ông Nguyễn Túc cho rằng việc tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ giúp Quốc hội hoạt động chuyên...
Giữ gìn tư cách và phẩm giá 'đại biểu của dân'

Giữ gìn tư cách và phẩm giá 'đại biểu của dân'

Bầu xong 499 ĐBQH khóa XV, nếu có tố cáo giải quyết thế nào?

Bầu xong 499 ĐBQH khóa XV, nếu có tố cáo giải quyết thế nào?

Lý do sức khỏe và chuyện 'từ quan'

Lý do sức khỏe và chuyện 'từ quan'

Công bố 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Công bố 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

8 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Ninh

8 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại Quảng Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không được công nhận trúng cử ĐBQH

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương không được công nhận trúng cử ĐBQH

Vì sao không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương?

Vì sao không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương?

Hội đồng Bầu cử quốc gia bác tư cách đại biểu Quốc hội với một trường hợp

Hội đồng Bầu cử quốc gia bác tư cách đại biểu Quốc hội với một trường hợp

Vì sao Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị 'gạch' tư cách ĐBQH khóa XV?

Vì sao Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam bị 'gạch' tư cách ĐBQH khóa XV?

Bí thư Bình Dương từng có quyết định về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng

Bí thư Bình Dương từng có quyết định về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng

Lý do ông Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH

Lý do ông Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV vì có vi phạm

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV vì có vi phạm

Lý do không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Lý do không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn cần có của ĐBQH khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn cần có của ĐBQH khóa XV

Vì sao ông Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội?

Vì sao ông Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội?

Vì sao Bí thư Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội?

Vì sao Bí thư Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội?

Ông Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH chứ không phải rút vì lý do sức khỏe

Ông Trần Văn Nam không đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH chứ không phải rút vì lý do sức khỏe

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam vi phạm những điều đảng viên không được làm

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam vi phạm những điều đảng viên không được làm

Vì sao Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách đại biểu?

Vì sao Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách đại biểu?

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, không được làm đại biểu Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, không được làm đại biểu Quốc hội

Trưởng ban Công tác đại biểu nói về trường hợp Bí thư Bình Dương

Trưởng ban Công tác đại biểu nói về trường hợp Bí thư Bình Dương

Bí thư tỉnh Bình Dương không được công nhận tư cách ĐBQH

Bí thư tỉnh Bình Dương không được công nhận tư cách ĐBQH

Bí thư Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

Bí thư Bình Dương không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách ĐBQH vì có vi phạm

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không được xác nhận tư cách ĐBQH vì có vi phạm

Không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội với Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức không công nhận tư cách ĐBQH của Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Chính thức không công nhận tư cách ĐBQH của Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chuẩn bị công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Bình Dương xin thôi không tham gia ĐBQH, ai có quyền cho thôi?

Bí thư Bình Dương xin thôi không tham gia ĐBQH, ai có quyền cho thôi?