Người phụ nữ không đeo khẩu trang lao xe vào khu vực phong tỏa, hét lớn: 'Đường về nhà người ta mà cấm'

Khi được nhắc nhở đeo khẩu trang, người phụ nữ lại lớn tiếng cãi: 'Tui không có đeo khẩu trang, để cho...