4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa trúng cử là những ai?

4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa trúng cử là những ai?

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 4...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử ĐBQH khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử ĐBQH khóa XV

15 thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

15 thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Hải Phòng

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Hải Phòng

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng

Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bà Nguyễn Thị Kim Anh trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thái Nguyên

Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Thái Nguyên

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 30,26%

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV là 30,26%

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

6 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ở TP.HCM trượt ĐBQH khóa XV

6 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ở TP.HCM trượt ĐBQH khóa XV

Công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Một người trúng cử ĐBQH ở Bình Dương không được công nhận

Một người trúng cử ĐBQH ở Bình Dương không được công nhận

4 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

4 người tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại Hà Tĩnh

7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại Hà Tĩnh

Danh sách 29 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội

Danh sách 29 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội

Công bố người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử tỉnh Thanh Hóa

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử tỉnh Thanh Hóa

Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức công bố kết quả người trúng cử ĐBQH khóa XV

Chính thức công bố kết quả người trúng cử ĐBQH khóa XV

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của một người trúng cử

Không xác nhận tư cách Đại biểu Quốc hội của một người trúng cử

Công bố 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức thông qua danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chính thức thông qua danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua danh sách người trúng cử

Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua danh sách người trúng cử

Ba lần tự ứng cử đều trúng cử đại biểu HĐND

Ba lần tự ứng cử đều trúng cử đại biểu HĐND

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 đại biểu

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 đại biểu

Vĩnh Long: 50 đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

Vĩnh Long: 50 đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới