Lạng Sơn đón công nhân từ Bắc Giang về địa phương

Lạng Sơn đón công nhân từ Bắc Giang về địa phương

Năng lực xét nghiệm: 'Chìa khóa' chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Năng lực xét nghiệm: 'Chìa khóa' chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Bắc Giang: Hoàn thành di chuyển công nhân khỏi thôn Núi Hiểu

Bắc Giang: Hoàn thành di chuyển công nhân khỏi thôn Núi Hiểu

Bắc Giang lên kế hoạch di chuyển 35.000 công nhân về các tỉnh

Bắc Giang lên kế hoạch di chuyển 35.000 công nhân về các tỉnh

Bắc Giang đưa lao động của các tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương

Bắc Giang đưa lao động của các tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương

Thanh Hóa xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đón công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang

Thanh Hóa xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đón công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang

Nghệ An đón 326 lao động từ Bắc Giang về địa phương

Nghệ An đón 326 lao động từ Bắc Giang về địa phương

Bắc Giang triển khai đưa công nhân ngoài tỉnh về nơi cư trú

Bắc Giang triển khai đưa công nhân ngoài tỉnh về nơi cư trú

Bắc Giang: Dồn tổng lực khống chế, kiểm soát dịch, đưa hoạt động KT-XH trở lại bình thường

Bao nhiêu công nhân làm việc ở Bắc Giang có thể sẽ về các tỉnh những ngày tới?

Bao nhiêu công nhân làm việc ở Bắc Giang có thể sẽ về các tỉnh những ngày tới?

Bắc Giang lên phương án đưa lao động ngoại tỉnh trở về địa phương

Bắc Giang lên phương án đưa lao động ngoại tỉnh trở về địa phương

Dập ổ dịch ở Bắc Giang trong 1-2 tuần tới

Dập ổ dịch ở Bắc Giang trong 1-2 tuần tới

Bắc Giang, một tháng gồng mình trong COVID-19

Bắc Giang, một tháng gồng mình trong COVID-19

Bắc Giang đặt mục tiêu đến 21-6 hết ca nhiễm COVID-19

Bắc Giang đặt mục tiêu đến 21-6 hết ca nhiễm COVID-19

Tỉnh Lạng Sơn đón hơn 300 công nhân từ Bắc Giang trở về địa phương

Tỉnh Lạng Sơn đón hơn 300 công nhân từ Bắc Giang trở về địa phương

Bắc Giang bàn giao hơn 1.000 công nhân cho Lạng Sơn

Bắc Giang bàn giao hơn 1.000 công nhân cho Lạng Sơn

Tâm sự của công nhân làm việc ở tâm dịch Bắc Giang

Tâm sự của công nhân làm việc ở tâm dịch Bắc Giang

Bắc Giang: Tổng tiến công dập dịch, không để phát sinh F0 sau ngày 21/6

Ngày 9/6, Bắc Giang có 3.556 ca mắc Covid-19, 526 trường hợp được ra viện

Ngày 9/6, Bắc Giang có 3.556 ca mắc Covid-19, 526 trường hợp được ra viện

Ngày 9/6, Bắc Giang ghi nhận 95 ca nhiễm Covid-19

Ngày 9/6, Bắc Giang ghi nhận 95 ca nhiễm Covid-19

Khẩn: Bắc Giang yêu cầu F1 không tụ tập nói chuyện, xem chung điện thoại

Khẩn: Bắc Giang yêu cầu F1 không tụ tập nói chuyện, xem chung điện thoại

Bắc Giang phấn đấu không còn F0 sau ngày 21/6

Bắc Giang phấn đấu không còn F0 sau ngày 21/6

Bộ Y tế 'hiến kế' quét sạch Covid-19 khỏi Bắc Giang

Bộ Y tế 'hiến kế' quét sạch Covid-19 khỏi Bắc Giang

Bắc Giang khử khuẩn 'tâm dịch' Núi Hiểu, quyết tâm không còn F0 sau 21/6

Bắc Giang chuyển thêm 1.000 công nhân khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang chuyển thêm 1.000 công nhân khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang di chuyển tiếp 2.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang di chuyển tiếp 2.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang: Tiếp tục giãn mật độ công nhân từ tâm dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang: Tiếp tục giãn mật độ công nhân từ tâm dịch thôn Núi Hiểu

Bắc Giang: Nỗ lực kiểm soát dịch, đặt mục tiêu sau ngày 21/6 không có thêm ca dương tính

Bắc Giang: Nỗ lực kiểm soát dịch, đặt mục tiêu sau ngày 21/6 không có thêm ca dương tính