Cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt vi phạm phòng chống dịch

Cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt vi phạm phòng chống dịch

Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn...