Tâm sự của 'chiến sĩ áo trắng' lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm ở Bắc Giang

Tâm sự của 'chiến sĩ áo trắng' lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm ở Bắc Giang

Những ngày này các 'chiến sĩ áo trắng' ở Bắc Giang luôn tất bật lấy mẫu xét nghiệm từ sáng đến đêm. Họ quên...
Đêm trắng của những chiến sĩ nơi tuyến đầu

Đêm trắng của những chiến sĩ nơi tuyến đầu