Cần giám sát tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cần giám sát tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Dân nguyện - Ủy ban...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân nguyện