Amanda Obdam - bản sao hoàn hảo của Catriona Gray: Xứng danh 'Mèo xanh' của xứ sở chùa Vàng

Amanda Obdam - bản sao hoàn hảo của Catriona Gray: Xứng danh 'Mèo xanh' của xứ sở chùa Vàng

Amanda Obdam gần như mang nguyên hình ảnh của Catriona Gray đến với Miss Universe 2020.