Nhận án tử vì vận chuyển ma túy cho bạn tù

Nhận án tử vì vận chuyển ma túy cho bạn tù

Đi nhận 'hàng' giúp bạn tù, Phạm Cao Khương phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Vận chuyển 'kẹo', đôi bạn 'dắt nhau' vào tù

Vận chuyển 'kẹo', đôi bạn 'dắt nhau' vào tù