Cảnh sát cơ động tăng cường về Bắc Giang: Bám trụ địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ

Cảnh sát cơ động tăng cường về Bắc Giang: Bám trụ địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ

Có mặt kịp thời, chiến đấu nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống, gần 500 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Bộ Tư lệnh...
'Sẵn sàng giải quyết tình huống phức tạp tại KCN, khu cách ly'

'Sẵn sàng giải quyết tình huống phức tạp tại KCN, khu cách ly'

Bộ Công an huy động 400 cảnh sát chi viện Bắc Ninh chống dịch

Bộ Công an huy động 400 cảnh sát chi viện Bắc Ninh chống dịch

Bộ Công an 'tung' hơn 1.000 quân vào vùng dịch COIVD-19 Bắc Giang, Bắc Ninh

Bộ Công an 'tung' hơn 1.000 quân vào vùng dịch COIVD-19 Bắc Giang, Bắc Ninh

Tăng cường thêm 220 cảnh sát cơ động giúp Bắc Giang chống dịch Covid-19

Tăng cường thêm 220 cảnh sát cơ động giúp Bắc Giang chống dịch Covid-19

Cảnh sát cơ động hướng về Bắc Giang

Cảnh sát cơ động hướng về Bắc Giang

Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử

Cảnh sát cơ động thực binh phương án sẵn sàng bảo đảm ANTT cuộc bầu cử

Cảnh sát cơ động thực binh phương án sẵn sàng bảo đảm ANTT cuộc bầu cử

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xuất quân bảo vệ bầu cử

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xuất quân bảo vệ bầu cử

Cảnh sát cơ động phát lệnh ra quân bảo đảm, an ninh trật tự

Cảnh sát cơ động phát lệnh ra quân bảo đảm, an ninh trật tự

300 cảnh sát cơ động tăng cường đến Bắc Giang chống dịch sẽ bỏ phiếu tại địa phương

300 cảnh sát cơ động tăng cường đến Bắc Giang chống dịch sẽ bỏ phiếu tại địa phương

Tăng cường Cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang

Tăng cường Cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chi viện Bắc Giang chống dịch

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chi viện Bắc Giang chống dịch

Gần 300 cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang đảm bảo an ninh và chống dịch

Gần 300 cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang đảm bảo an ninh và chống dịch

Bộ Công an 'tung' 300 cảnh sát cơ động vào tâm dịch COVID-19 Bắc Giang

Bộ Công an 'tung' 300 cảnh sát cơ động vào tâm dịch COVID-19 Bắc Giang

300 cảnh sát cơ động chi viện Bắc Giang chống dịch

300 cảnh sát cơ động chi viện Bắc Giang chống dịch

Gần 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

Gần 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19

300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19

Gần 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống Covid-19

Gần 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống Covid-19

Hàng trăm chiến sỹ CSCĐ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch

Hàng trăm chiến sỹ CSCĐ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch

Gần 300 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Gần 300 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang chống dịch