Nghi Xuân vinh danh 48 tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác

Nghi Xuân vinh danh 48 tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã có những cách làm sáng tạo, nhờ đó việc học tập và làm theo gương Bác đã tạo...
Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

Lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hay

Lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hay

Biểu dương, nhân rộng các điển hình học và làm theo Bác

Biểu dương, nhân rộng các điển hình học và làm theo Bác

Lan tỏa việc làm theo Bác

Lan tỏa việc làm theo Bác

Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua lao động, sản xuất

Gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào thi đua lao động, sản xuất

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Học và làm theo Bác, tạo động lực để Quảng Ninh cất cánh

Học và làm theo Bác, tạo động lực để Quảng Ninh cất cánh

Ngành Đường bộ học tập và làm theo Bác

Ngành Đường bộ học tập và làm theo Bác

Chi bộ VKSND huyện Thạch Hà học tập và làm theo lời Bác

Chi bộ VKSND huyện Thạch Hà học tập và làm theo lời Bác

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

Ngàn hoa dâng Bác

Ngàn hoa dâng Bác

KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2021) - Học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự thân của mỗi người

KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2021) - Học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự thân của mỗi người

Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương

Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương

Hiệu ứng tích cực từ việc học và làm theo Bác

Hiệu ứng tích cực từ việc học và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

Học tập và làm theo Bác để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: BR-VT có hơn 500 mô hình hay, thiết thực được ứng dụng và nhân rộng