Đà Nẵng cho phép lái xe taxi, xe công nghệ hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho phép lái xe taxi, xe công nghệ hoạt động trở lại

Từ 6h ngày 28/5, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ, xe...
Đà Nẵng cho phép những dịch vụ vận chuyển nào hoạt động trở lại?

Đà Nẵng cho phép những dịch vụ vận chuyển nào hoạt động trở lại?

Đà Nẵng cho Grab, shipper hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho Grab, shipper hoạt động trở lại

Từ 6 giờ ngày 28/5, Đà Nẵng cho hoạt động lại một số dịch vụ vận chuyển

Từ 6 giờ ngày 28/5, Đà Nẵng cho hoạt động lại một số dịch vụ vận chuyển

Đà Nẵng: Cho phép một số dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại

Đà Nẵng: Cho phép một số dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại

Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5

Đà Nẵng: Taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại từ 6h ngày 28/5

Đà Nẵng cho grab, taxi, shipper được hoạt động trở lại

Đà Nẵng cho grab, taxi, shipper được hoạt động trở lại

Đà Nẵng dự tính cho xe taxi, shipper giao hàng hoạt động trở lại từ ngày 28/5

Đà Nẵng dự tính cho xe taxi, shipper giao hàng hoạt động trở lại từ ngày 28/5

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tài xế grab, shipper

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho tài xế grab, shipper

Đà Nẵng: Doanh nghiệp bưu chính được phép hoạt động bình thường

Đà Nẵng: Doanh nghiệp bưu chính được phép hoạt động bình thường

Thành phố ra thông báo tạm dừng giao hàng, bán hàng online 'không kịp trở tay'

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động taxi, grab, shipper

Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động taxi, grab, shipper

Bí thư Đà Nẵng lý giải việc tạm dừng hoạt động grab, shipper

Bí thư Đà Nẵng lý giải việc tạm dừng hoạt động grab, shipper

Đà Nẵng: Tạm dừng các hoạt động taxi, Grab, shipper

Đà Nẵng: Tạm dừng các hoạt động taxi, Grab, shipper

Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động của Grab, taxi, shipper... từ ngày 17/5

Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động của Grab, taxi, shipper... từ ngày 17/5

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động xe taxi, GrabCar, GrabBike

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động xe taxi, GrabCar, GrabBike

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động taxi, shipper, grab vào sáng mai

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động taxi, shipper, grab vào sáng mai

2 chủ quán ăn mắc COVID-19, Đà Nẵng dừng dịch vụ giao hàng, taxi, grab

2 chủ quán ăn mắc COVID-19, Đà Nẵng dừng dịch vụ giao hàng, taxi, grab

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động taxi, Grap, shipper… từ 17/5

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động taxi, Grap, shipper… từ 17/5

Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động taxi, grab, shipper

Đà Nẵng sẽ dừng hoạt động taxi, grab, shipper