Nhớ về sinh nhật Bác Hồ năm 1969

Nhớ về sinh nhật Bác Hồ năm 1969

Giữa tháng 5 lịch sử ngát hương sen, ta lại nhớ ơn Người, nhớ về sinh nhật cuối cùng cách đây 52 năm của...