Trở lại màn ảnh, Lê Phương khốn khổ vì gặp bà dì ác độc, đòi bán nhà vì cờ bạc

Trở lại màn ảnh, Lê Phương khốn khổ vì gặp bà dì ác độc, đòi bán nhà vì cờ bạc

Tập 4 và 5 Thương Con Cá Rô Đồng bắt đầu đi sâu khai thác cuộc đời chị em Thương (Lê Phương) khi đã lớn khôn.