Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội 15/5: Những công trình măng non ở Phú Yên

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội 15/5: Những công trình măng non ở Phú Yên

'Ngôi nhà khăn quàng đỏ', 'Ngôi nhà 200 đồng', 'Ngôi nhà kế hoạch nhỏ'… là những công trình măng non ý...
Tặng khăn quàng - Nối niềm tin

Tặng khăn quàng - Nối niềm tin