Khẩn trương triển khai các dự án thành phần đường Vành đai 3, 4 TPHCM

Khẩn trương triển khai các dự án thành phần đường Vành đai 3, 4 TPHCM

Ngày 18-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho biết, liên quan về việc triển khai đầu tư đường Vành đai...
Đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 tuyến đường vành đai 3, 4

Đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 tuyến đường vành đai 3, 4

Chậm trễ 10 năm, Bộ GTVT muốn hoàn thành dứt điểm các tuyến vành đai 3,4 các tỉnh phía Nam

Chậm trễ 10 năm, Bộ GTVT muốn hoàn thành dứt điểm các tuyến vành đai 3,4 các tỉnh phía Nam

Đề xuất UBND TP. HCM làm đầu mối triển khai tuyến vành đai 3, vành đai 4

Đề xuất UBND TP. HCM làm đầu mối triển khai tuyến vành đai 3, vành đai 4

Chậm trễ 10 năm, Phó Thủ tướng 'thúc' tuyến vành đai 3, 4 TP.HCM

Chậm trễ 10 năm, Phó Thủ tướng 'thúc' tuyến vành đai 3, 4 TP.HCM

Phấn đấu hoàn thành tuyến Vành đai 3, 4 TP.HCM giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu hoàn thành tuyến Vành đai 3, 4 TP.HCM giai đoạn 2021-2025

Hoàn thành tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu hoàn thành tuyến Vành đai 3, 4 TPHCM trong giai đoạn 2021-2025

Phấn đấu hoàn thành tuyến Vành đai 3, 4 TPHCM trong giai đoạn 2021-2025

Triển khai đường vành đai 3, 4 TP.HCM theo phương thức PPP

Triển khai đường vành đai 3, 4 TP.HCM theo phương thức PPP

Tập trung hoàn thành 2 dự án đường Vành đai: 3 và 4

Tập trung hoàn thành 2 dự án đường Vành đai: 3 và 4

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Gỡ khó cho các đại dự án giao thông

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Gỡ khó cho các đại dự án giao thông

26.400 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở TP.HCM

26.400 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 ở TP.HCM

Khẩn trương tìm nguồn vốn triển khai các dự án đường Vành đai

Khẩn trương tìm nguồn vốn triển khai các dự án đường Vành đai

Dự án Vành đai 3, Vành đai 4 chủ yếu được đầu tư theo hình thức PPP

Dự án Vành đai 3, Vành đai 4 chủ yếu được đầu tư theo hình thức PPP

100.000 tỷ đồng đầu tư dự án đường Vành đai 4 qua 5 tỉnh phía Nam

100.000 tỷ đồng đầu tư dự án đường Vành đai 4 qua 5 tỉnh phía Nam

Xóa bao cấp chờ ngân sách, Vành đai 3 Tp.HCM phải xong trước năm 2025

Xóa bao cấp chờ ngân sách, Vành đai 3 Tp.HCM phải xong trước năm 2025

TP.HCM: Đường vành đai 3 phải xong trước 2025

TP.HCM: Đường vành đai 3 phải xong trước 2025

Thực hiện dự án Vành đai 3, Vành đai 4 theo hình thức PPP

Thực hiện dự án Vành đai 3, Vành đai 4 theo hình thức PPP

Đường vành đai 3, 4 Tp.HCM không được trông chờ vào ngân sách Trung ương

Đường vành đai 3, 4 Tp.HCM không được trông chờ vào ngân sách Trung ương

Dự án vành đai 3, 4 - TPHCM: Các địa phương phải vào cuộc, không trông chờ ngân sách Trung ương

Dự án vành đai 3, 4 - TPHCM: Các địa phương phải vào cuộc, không trông chờ ngân sách Trung ương

Dự án vành đai 3, 4 - TPHCM: Hạn chế sử dụng vốn ngân sách

Dự án vành đai 3, 4 - TPHCM: Hạn chế sử dụng vốn ngân sách

Một đoạn vành đai 3 giải phóng mặt bằng tăng hơn 1.450 tỉ đồng

Một đoạn vành đai 3 giải phóng mặt bằng tăng hơn 1.450 tỉ đồng

Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh phải xong trước năm 2025

Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh phải xong trước năm 2025

Phó Thủ tướng: Đến năm 2025 phải xong đường Vành đai 3 TP.HCM

Phó Thủ tướng: Đến năm 2025 phải xong đường Vành đai 3 TP.HCM

Các dự án vành đai 3, vành đai 4 sẽ được đầu tư theo hình thức chủ yếu là PPP

Các dự án vành đai 3, vành đai 4 sẽ được đầu tư theo hình thức chủ yếu là PPP