Lan tỏa phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ở Công an Đắk Nông

Lan tỏa phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ở Công an Đắk Nông

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực, Công an Đắk Nông đã và đang thực hiện tốt phong trào thi đua Công...
Tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái

Tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái

Lực lượng CAND đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Lực lượng CAND đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an

Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân

Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác trong mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an

Học tập và làm theo Bác trong từng lĩnh vực công tác Công an

Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ

Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ

Xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân

Xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Công an cần tiếp tục nghiên cứu thực hiên Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Bộ Công an cần tiếp tục nghiên cứu thực hiên Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Đảng ủy Công an Trung ương dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại