'Ờ mây zing good mood' - Binz lại 1 lần nữa gia nhập hội những người chơi hệ viral với MV mới nhất

'Ờ mây zing good mood' - Binz lại 1 lần nữa gia nhập hội những người chơi hệ viral với MV mới nhất

Hóa thân thành chuyên gia trị mood trong sản phẩm ra mắt ngày 5/5 vừa qua, Binz khiến fans ngạc nhiệt tột...